Rondleiding door Medina Azahara en de moskee van Cordoba

Hier volgt een video over de geschiedenis van Andalusië die Ahmad met de lezer wil delen, als bevestiging van wat hij ook in zijn boek beschrijft.

Ik deel deze video met de lezer, omdat in deze video bepaalde gegevens uit de geschiedenis van Andalusië worden belicht, die ik ook heb besproken in mijn boek “Andalusië als moederland”.

Een van de sprekers in deze video (de man met de pet op) was in mijn jonge jaren mijn vriend en kameraad in onze strijd voor betere omstandigheden van de bevolking van Andalusië. Hij heet Antonio Medina, maar noemt zichzelf (sinds zijn bekering tot de islam) nu Abdel Rahman Medina.

Met deze man en vele andere rusteloze en rebelse jongeren hebben we aan het einde van het regime van Franco en het begin van de overgang naar een democratischere regering een ​​Andalusische organisatie opgericht, die we ‘de Andalusische bevrijding’ noemden. Met deze partij namen we deel aan de eerste Andalusische verkiezingen. Hoewel we als partij een minderheid vertegenwoordigden qua stemmen, had de oprichting van deze partij wel als resultaat dat er een discussie ontstond over de problemen die ons land had, op economisch, sociaal, cultureel en politiek gebied.

In deze video worden enkele kenmerken van het culturele en historische verleden van Andalusië belicht. (Ahmad Gamboa Vera)