Islam en islam

Islam betekent letterlijk overgave. Overgave aan de Wil van de Schepper. De islam in deze betekenis bestaat al vanaf de tijd van Adam, de eerste profeet, waarna 124000 ander profeten volgden. O.a. Ibrahim (Abraham), die ook wel de aartsvader genoemd wordt van de monotheïstische godsdiensten, te weten het jodendom, het christendom en de islam.
“De Qur’ an bevat een tot de verbeelding sprekend verhaal over hoe Abraham, profeet van God, tot het geloof in God gekomen is. Abraham had dit geloof niet van thuis uit mee. Hij groeide op in een ‘normaal’ gezin van zijn tijd, een gezin van afgodenaanbidders. Meer nog, zijn oom vervaardigde zelfs die beelden. Al vroeg stelde Abraham zich daar vragen bij: hoe kan men nu een beeld aanbidden dat men zelf maakt? Hij sprak er zijn oom over aan, maar die wees Abraham terecht. Hij sprak er mensen in het dorp over aan, ook die wezen hem terecht. Op een avond, trok hij naar de bergen. Daar observeerde hij het vallen van de avond. Geleidelijk aan werden in de donker wordende hemel de sterren zichtbaar. En Abraham bedacht hoe sommige mensen de sterren als goden aanbaden en vroeg zich af of dat God kon zijn. Maar dan kwam de maan op – daarbij verbleekte het licht van de sterren. Sommigen aanbidden de maan als god, bedacht hij – zou dat dan God zijn? Maar tegen de ochtend kwam de zon op, en daarbij verbleekte dan weer de maan. En ’s avonds, was die zon weer weg. De jonge Abraham besloot dat noch de sterren, noch de maan, noch de zon god kon zijn, maar dat God diegene was die al die hemellichamen gemaakt had.” http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=10331.0
Herhaaldelijk wordt in de Qur’an gerefereerd aan Ibrahim als de hanif, d.w.z. hij die in één God gelooft. En zo worden ook andere profeten aangehaald in de Qur’an, die allemaal kwamen met dezelfde boodschap, dat er slechts één Schepper (God, Allah) is. Zij kwamen allen met de boodschap dat je je aan de wil van de Schepper dient te onderwerpen, dus met de boodschap van islam (overgave), nog voordat de islam er was als de godsdienst zoals wij die nu kennen. Profeet Muhammed vzmh was de laatste profeet en kwam met het laatste heilige boek, de Qur’an, die een bevestiging en aanvulling vormde van de andere drie heilige boeken, de Thora, de Psalmen en de Evangeliën. En zo ontstond de godsdienst die men nu islam noemt, maar die in wezen niet verschilt van de eerdere monotheïstische godsdiensten.
Daarom vind ik het zo jammer dat die universele boodschap, zoals doorgegeven door alle profeten die op de wereld zijn geweest, over het hoofd wordt gezien en dat er nu alleen maar wordt gelet op verschillen tussen alle montheïstische geloven: het jodendom, het christendom en de islam. Om nog maar niet te spreken van de onderlinge verschillen die ook weer gemaakt zijn door mensen tussen diverse vormen van christendom, jodendom en islam. In de islam zijn er maar liefst 73 stromingen, waarvan elke stroming beweert dat het de enige ware is.
Helemaal triest is het dat nu op de wereld mensen van ditzelfde monotheïstische geloof dat zijn oorsprong heeft gevonden bij aartsvader Abraham (Ibrahim) elkaar nu bestrijden en afmaken. Het brengt mij enigszins in de war. Zijn dit nu de mensen die het geloof in hun hart dragen? Gedragen zij zich zo, omdat zij overtuigd zijn van hun eigen gelijk? Wie heeft gelijk? Alleen Allah. Wij zijn allemaal slechts dienaren.
Ik krijg steeds meer de neiging om me terug te trekken en mijn geloof weer te beleven zoals het bij mij begonnen is, een relatie tussen mij en Allah en een weg die ik alleen dien te bewandelen, want ik ga alleen dood en de twee engelen des doods zullen mij dan bevragen over wat ik heb gedaan in deze wereld. Wat goed is en wat slecht is staat duidelijk beschreven in de heilige boeken en mijn leidraad is de Qur’an, het boek dat nooit veranderd is. Verder bemoei ik me niet meer met de stromingen. Allemaal hebben ze wel een een stukje van het gelijk, maar discussie doodt mijn geloof en ik wil er dus niet aan meedoen.
Intussen staat ook in deze heilige maand de wereld in brand en doden broeders en zusters in het geloof elkaar en hun onschuldige kinderen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Allah, help ons!
Qur’an Karim 29_46    And do not argue with the People of the Scripture except in a way that is best, except for those who commit injustice among them, and say, “We believe in that which has been revealed to us and revealed to you. And our God and your God is one; and we are Muslims [in submission] to Him.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *