Godsdienst mag geen dwang kennen

Het ‘troonvers’ ofwel Ayat ul Kursi is een veel gelezen vers uit de Koran, een vers dat  veel moslims in het Arabisch uit hun hoofd kennen en graag reciteren.
( 2:255 )   Allah – there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him except by His permission? He knows what is [presently] before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires Him not. And He is the Most High, the Most Great.
Direct na dit belangrijke vers volgt het volgende vers:
( 2:256 )   There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion. The right course has become clear from the wrong. So whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah has grasped the most trustworthy handhold with no break in it. And Allah is Hearing and Knowing.
(N.B. Toen ik de betekenis van taghut ging opzoeken op internet, zag ik onder de link naar de definitie die gegeven wordt door Wikipedia direct een aantal links naar salafistische sites. Is het dan gek dat jongeren die een ‘revival’ ervaren van hun geloof en bij hun ouders niet de antwoorden kunnen vinden die ze zoeken en op zoek gaan naar interpretaties van de islam op internet, dat die jongeren dan op een verkeerd spoor kunnen raken en geradicaliseerd worden! Maar dit even terzijde. Over dit onderwerp wil ik het hier nu niet hebben).
Wat ik wil benadrukken is de eerste zin in vers 256. There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion.
Hoe duidelijk moet het er staan? Je mag dus volgens de Koran helemaal niemand dwingen om te geloven.
Je mag dus ook geen burgers aanvallen omdat zij niet geloven, of liever gezegd omdat jij denkt te weten dat zij niet geloven.
En ja, er staan passages in de Koran dat je wel moet vechten, maar dat is als alleen als je wordt verdreven uit je woonplaats vanwege je geloof of als je aangevallen wordt vanwege je geloof. Dan is het een plicht om je te verdedigen.
Dat is niet het geval bij alle laffe aanvallen op niets vermoedende mensen die overal plaats vinden onder het mom van Jihad.
Je mag mensen niet dwingen om te geloven en je mag ze al helemaal niet doden, louter om het feit dat ze niet hetzelfde geloof aanhangen als jij. De Koran schrijft dit niet voor, nee veroordeelt het zelfs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *