Begin van Sura al Imran

1. Alif Laam Miem.
2. Allah! Er is geen God, dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande.
3. Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft het Verschil geopenbaard.
4. Voorzeker, zij, die de tekenen van Allah verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; Allah is machtig, de Heer der Vergelding.
5. Voorzeker, er is niets op aarde of in de hemelen voor Allah verborgen.
6. Hij is het, Die u in de baarmoeder vormt zoals Hij wil; er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.
7. Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden; er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn. Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen die, welke zinnebeeldig (bedoeld) zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg. En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen, die vast gegrondvest zijn in kennis, die zeggen: “Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer”; en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben.
8. “Onze Heer, laat ons hart niet afdwalen nadat Gij ons hebt geleid en schenk ons Uw barmhartigheid; waarlijk, Gij zijt de Milddadige. (Uit: fonetische Qur’antekst met Nederlandse vertaling)
Ik denk dat hier vooral vers 7 belangrijk is. Duidelijk staat daar dat er onoverdrachtelijke en zinnebeeldige verzen zijn. Het is niet altijd gemakkelijk voor de lezer om uit te maken of bepaalde verzen in de Qur’an onoverdrachtelijk of juist overdrachtelijk (of zinnebeeldig) zijn. Ik denk dat daardoor de verwarring en al het gesteggel ontstaat omtrent geloof.
Zowel in de bijbel als in de Qur’an staan passages die je doen huiveren als je ze heel letterlijk zou nemen, zoals de straf van de hel die genoemd wordt en de nogal wereldse beschrijving van wat mensen kunnen vinden in de hemel. Ik denk dat die passages vooral zinnebeeldig zijn, omdat wij ons er geen voorstelling van kunnen maken wat een ziel in het zielenrijk zonder aards lichaam te wachten staat na de dood of heeft beleefd in het zielenrijk voor de geboorte op deze aarde. Veel passages moeten ook gelezen worden in het licht van de tijdgeest die er toen was. De algemene richtlijnen gelden echter voor alle tijden en zijn niet veel anders dan die in de bijbel of de 10 geboden uit de Thora. Die richtlijnen zijn in de regel ook niet veel anders dan die van het wetboek van elk bepaald land. Nergens wordt gezegd dat je mag stelen of liegen of doden. Overal is men het erover eens dat je moet zorgen voor degenen die jouw zorg behoeven zoals kinderen en ouderen en zieken en dat je in de regel moet werken om te leven. De definities van goed en kwaad zijn behoorlijk multicultureel. Als we nu de kledingvoorschriften en alle uiterlijk franje weglaten, dan kunnen we zeggen dat we dus allemaal hetzelfde willen, maar dat iedereen dit alleen hult in zijn eigen jasje.

3 gedachten over “Begin van Sura al Imran

  1. Je bent bezig om je twijfels weg te poetsen, denk ik! Het is je voorrecht om dat te doen en ik hoop oprecht dat je weer rust vind.
    Inhoudelijk heb ik geen commentaar maar ik ben wel benieuwd naar de keuze van het filmpje. X

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *