Reactie op oud stukje van mij ('mijn islam en soefisme')

Islam heeft een toenemende invloed op ons dagelijks leven en is een veelbetekenende uitdaging voor de hoekstenen van onze westerse samenleving, zoals vrijheid, democratie, mensenrechten en gelijkwaardigheid van de geslachten.We zijn dagelijks getuige van geweld, onderdrukking en groeiende eisen in naam van de islam.Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de ISLAM en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers:kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks, genitale verminking,enz… In de islam is de vrouw onderworpen aan de man.Vrouwen worden als een soort minderjarigen beschouwd die altijd van een man afhangen. Daartegenover staat dat een vrouw aan haar man moet gehoorzamen. Indien nodig moet een man zijn vrouw “tuchtigen” om haar op het rechte pad te houden, zoals ouders dit doen met hun kinderen. Omgekeerd geldt dit niet; een man moet niet aan zijn vrouw gehoorzamen en het is ook haar verantwoordelijkheid niet om hem op het rechte pad te houden en zo nodig te “tuchtigen”(“De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid ”/Koran- 4, 34). Zij mogen zelfs niet eens meer zelf kiezen hoe ze gekleed gaan.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd, die bepaalt of ze dit wel of niet mag.(“Aan de vrouwen van de profeet/1400 jaar geleden/ werd bevolen om thuis te blijven, en slechts vanachter een gordijn met mannen te praten” /Koran-33:33, 53, 59). Mannen die goed doen voor Allah, krijgen in de hemel maagden; wat de vrouw krijgt, lees je niet.De profeet Mohammed zei tegen vrouwen dat ‘zij de meerderheid van de bewoners van de hel zijn’. Toen zij vroegen waarom, zei hij dit: “Jullie vloeken vaak en zijn jullie echtgenoten ondankbaar. Ik heb niemand gezien die meer tekortschiet in verstand en religie dan jullie.” (Sahih Bukhari 1:6:301)…“De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen”/Bukhari-7 62 126.. .
De Koran(een leidraad voor alle tijden en plaatsen) is overduidelijk geen boek dat respect voor meisjes en vrouwen predikt:“En de mannen hebben een rang boven haar en God is machtig en wijs”(Koran 2:228)…“De vrouw kan minder argumenteren in discussies dan de man”(Koran-43:18)…“De vrouw erft de helft van wat haar broer erft; de vrouw erft een kwart van wat haar man achterlaat indien hij geen kinderen heeft en het achtste deel indien hij die wel heeft” (Koran-4:11, 12)..“Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is”(Koran- 65, 4)…“Moslim-vrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen ”(Koran-2:221)….“De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man”(Koran- 4, 176).…“Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard ”(Koran- 3, 282)…De vrouw dient beschikbaar te zijn voor de seksuele bevrediging van de man…“Een vrouw mag alleen seksuele betrekkingen hebben met haar echtgenoot (wanneer hij dat wenst); de man mag betrekkingen hebben met een onbeperkt aantal vrouwen: vier echtgenoten en zoveel slavinnen als hij zich kan veroorloven (Koran-. 23: 1-6 ; S. 70: 28-30; 6 4:3). Dat is tevens een gruwelijk onrecht tegenover miljoenen slavinnen, die zich natuurlijk niet konden verzetten tegen verkrachtingen door hun meesters… Een vrouw die verkracht is in een islamland wordt behandeld als dader.Zij heeft overspel gepleegd en verdient zweepslagen of steniging als straf.De verkrachter vrijwel altijd vrijuit gaat wegens gebrek aan het vereiste bewijs, dat moet worden geleverd door vier getuigen, die de seksuele daad met eigen ogen gezien hebben.Verkrachte meisjes worden ook vaak vermoord, om de eer te redden van de familie…“Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt”(Koran- 2:223)…Erg veel analytisch vermogen is hier niet nodig. Met een pietsje verstand zou toch iedere moslimvrouw die dit leest per direct van haar geloof moeten afvallen…Moslima,bevrijd uzelf en verlaat de islam! ….http://hhhhszrzlj3.blogspot.nl/2017/09/de-koran-is-al-1400-jaar-bezig-om-de.html
en mijn reactie op zijn reactie:
Beste Max, bedankt voor je uitvoerige reactie. De dingen die je noemt aangaande rechten van vrouwen zijn zeker wel steekhoudend. Maar dit geldt met name als je wat in de Koran staat al te letterlijk neemt. Misschien heb je over het hoofd gezien dat daarvoor in de Koran zelf wordt gewaarschuwd. Er staat namelijk ook dat sommige dingen letterlijk moeten worden opgevat en andere overdrachtelijk. Ook moet je wat staat in de hadith van overleveraars als Buchari niet verwarren met wat in de Koran staat. Alles wat opgetekend is blijft mensenwerk en dit geldt helaas voor alle heilige en andere boeken. Helaas hebben vrijwel alle religies (en het christendom, jodendom, katholicisme of hindoeïsme vormen daarop geen uitzondering) een sterk patriarchaal karakter, wanneer ze eenmaal voortbestaan als een instituut met starre regels. Er is een verschil tussen geloof en religie. Lees daarom ook mijn andere artikelen over religie, zoals als religie eng wordt
Ik heb ook jouw artikel gelezen via de link waarnaar jij verwijst. Ik denk dat extreem ‘zwart-wit’ denken, zoals jij daarin doet en het afschilderen van moslims die als emigranten en vluchtelingen hierheen zijn gekomen als infiltranten met een vijandig doel even gevaarlijk is als het ‘gedachtegoed’ van idioten als de wahabisten van ISIS. Pas daarvoor op. Probeer liever bruggen te slaan in plaats van mensen uit elkaar te drijven.
Het boezemt me toch een beetje angst in, deze reactie van Max zonder achternaam. Het stuk over hoe er door veel moslims met vrouwenrechten wordt omgegaan vanwege een al te letterlijke of soms zelf foutieve interpretatie van de Koran riep aanvankelijk mijn sympathie op. Het zijn namelijk dezelfde bedenkingen die ik heb aangaande hoe er in sommige culturen wordt geredeneerd onder het mom van islam.
Maar de link die hij stuurt en die verwijst naar een blog dat hij geschreven heeft vind ik angstaanjagend. Als wij westerlingen zo gaan denken als hij het afschildert in dat stuk, dan is een oorlog (een burgeroorlog wel te verstaan) niet ver van ons weg. We kunnen het wahabisme (wat een relatief nieuwe stroming is binnen de islam) en de uitwas daarvan, de ISIS, niet verwarren met de islam zoals deze oorspronkelijk ontstaan is. Net zo min als we de kruistochten en de inquisitie van een paar honderd jaar geleden moeten verwarren met het christendom zoals dat gepredikt is door Jezus.
Door de geschiedenis heen en ook nu nog worden er afschuwelijke dingen gedaan onder het mom van geloofsverschillen en verschillen in waarden. Maar het werkelijke probleem ligt bij een politieke machtsstrijd die altijd en eeuwig gaande is. Het geloof, of eigenlijk het verschil in religie of levensopvatting, wordt daarbij alleen aangegrepen als een excuus.
Laten we niet in deze valkuil vallen en vooral beseffen dat we allemaal mensen zijn met dezelfde behoeften. Religie of geloof is voor sommigen slechts een middel om dichter bij God te komen (en er is er maar Één, welke religie je ook belijdt). Ook een ongelovige streeft er in de regel naar om het goede te doen voor zijn omgeving. Wat men het ‘geweten’ noemt is voor sommigen gelijk aan de ‘Stem Gods’. In die zin kunnen we het eens zijn. Laten we liever samenwerken en letten op overeenkomsten in plaats van op verschillen.

2 gedachten over “Reactie op oud stukje van mij ('mijn islam en soefisme')

 1. Kom met argumenten.Feiten wil ik en niet die uitgekauwde onderbuikprietpraat van je!….Dat zijn gewoon de feiten hoor:…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39… „De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Ongelovigen zijn doof, stom en blind”-Koran 2:171….De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…enz,enz…Verschrikkelijk!Bah!Bah en Bah!… Overal op deze aarde, waar islamitisch geloof een andere godsdienst raakt, is oorlog,al 1400 jaar! Zelfs onderlinge islamitische stromingen moorden elkaar uit.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam…’Vertel mij nu eens wat de Islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de Islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt,’zei beroemde Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan…„Islam is terreur. De Islam is de reden waarom die moslim hier woont, in plaats van in het land waar zijn roots liggen,” zei Ebru Umar,een dappere en eerlijke Nederlandse columniste van Turkse afkomst…Mustafa Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”…

  • Daar gaan we weer. Het salafisme is een ideologie. De islam is een godsdienst, die zo oud is als vader Adam. In de Koran wordt nergens gerept over ‘moslims of islamieten’, maar enkel over gelovigen. Ik weet niet welke vertaling van de Koran jij gebruikt om je islamhaat te beargumenteren. Je zou evengoed dergelijke passages uit de bijbel kunnen halen. Mensen die willen haten zullen altijd argumenten zoeken en vinden om hun haat te rechtvaardigen. Profeten van alle tijden kwamen met dezelfde boodschap. Islam is niets anders dan je onderwerpen aan de wil van God/Allah.
   ‘Surely, those who believe,
   those who are Jewish,
   the Christians,
   the converts;
   anyone who
   (1) believes in God, and
   (2) believes in the Hereafter, and
   (3) leads a righteous life,
   will receive their recompense
   from their Lord;
   they have nothing to fear,
   nor will they grieve.
   [ 2:62, 5:69 ]’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *