Onenigheid over gebedstijden

De ramadan is nu ongeveer een week geleden begonnen. Voor mij en de andere Naqhsbandimurids was dat vorige week dinsdag. Voor anderen was het de dag erop. Dit komt wel vaker voor. Ik heb zelfs een jaar meegemaakt dat mensen het suikerfeest op verschillende dagen vierden. Was in dat jaar één groep mensen nog aan het vasten, een andere was die dag al het suikerfeest aan het vieren.
De heilige nacht is verborgen in de laatste tien oneven nachten van de ramadan. Voor degenen die op dinsdag begonnen zijn met vasten zal dat dan logischerwijze een andere nacht nacht zijn dan voor degenen die op woensdag zijn begonnen.

DSC_0076

Hier heb ik ze even naast elkaar geplakt, maar ik begrijp dat we er één moeten kiezen en daarvoor baseren we ons op wat opgetekend is uit hadith


Dit jaar stuit ik op nog een ander verschil (misschien was dit alle jaren al zo, maar is mij dat ontgaan, omdat ik er toen niet mee te maken kreeg). Dit jaar wel. Ik heb vijf lijsten met gebedstijden van verschillende moskeeën die totaal  verschillend zijn. Er zit een speling in de tijd van het beginnen met vasten en dus ook het ochtendgebed (al Fadjr) van minstens een half uur en ook het moment dat je mag ontvasten verschilt met een marge van dik 10 minuten. Ik was al gewend dat er een verschil is in de gebedstijden van de Turkse islamitsche gemeenschap en die van de Marokkaanse gemeenschap, maar nu zijn er nog meer onderlinge verschillen. Hoe kan dat nu en hoe kom ik erachter wat de juiste tijden zijn voor Den Haag? We gaan gewoon een keer in de ochtend kijken wanneer het ochtendgloren begint, zegt Ahmad. Maar dat is niet mogelijk waar wij wonen, aan de rand van Den Haag, omringd door wegen met lantaarns en in de nacht verlichte kassen waar groenten en fruit verbouwd worden. Het is hier nooit donker! Dus kijk ik wat ik het meest geloofwaardig vind van alle argumenten, die de gebedstijden moeten ondersteunen.
En  zo leer ik dat er een El-Fadjr El-Kaadhib, een valse tijd van Fadjr is en een El-Fadjr As-Saadik, een juiste tijd van Fadjr.
fadjr“De 1e heeft de Profeet El-Fadjr El-Kaadhib genoemd. Letterlijk staat het voor: de leugenachtige El-Fadjr. En de 2e El-Fadjr As-Saadik, letterlijk betekent dit de waarachtige El-Fadjr. Dit is bevestigd door de Profeet in tal van Ahaadieth. Hij maakte onderscheid tussen beide in hun eigenschappen en regelgeving. Hij zei in de door Djaabir Ibn Abillaah verhaalde Hadieth: “El-Fadjr is twee soortig: El-Fadjr (waarvan de verlichting) die op de staart van een wolf lijkt (verticale verlichtingstrook), daarop is het gebed (van El-Fadjr) Haraam (niet toegestaan), terwijl het eten (nog) toegestaan is. En wat betreft El-Fadjr waarvan de verlichting horizontaal is, daarop is het gebed toegestaan en het eten Haraam” (tijdens het vasten). Overgeleverd door El-Bayhaqie, El-Haakim en authentiek bevonden door El-Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 4278.
Het permanente comité voor Islamitisch onderzoek en Fataawaa is de volgende vraag gesteld:
Vraag: “Wat wordt er bedoeld met: de juiste El-Fadjr en de valse El-Fadjr en op welke van beide kunnen wij bidden?”
Antwoord: “De valse El-Fadjr is datgene wat verticaal verschijnt aan de horizon, van boven naar beneden. Terwijl de juiste El-Fadjr datgene is wat horizontaal verschijnt, over de breedte van de horizon. En de tijd van (Salaat) As-Sobh (Salaat El-Fadjr)
begint met het verschijnen van de juiste El-Fadjr”.
Sheych Ibn Baaz (voorzitter), Abder-Razzak ‘Afiefie (vicevoorzitter) Abdoellaah El-Goedayyan (lid).Fatwaa nr. 10666.
Sheych Ibn Oetheimien zei: “En de geleerden hebben gezegd dat er drie verschillen zijn tussen de juiste El-Fadjr en de valse El-Fadjr:
1-Het eerste verschil: “Is dat (de verlichting van) de eerste El-Fadjr vertikaal en niet horizontaal is. Deze verschijnt van het Oosten naar het Westen, de tweede (de juiste) verschijnt van het Noorden naar het Zuiden.”
2-Het tweede verschil: “Is dat het donker wordt na de eerste El-Fadjr, omdat deze verlichting van korte duur is, terwijl het niet donker wordt na de tweede El-Fadjr, maar het wordt dan steeds lichter.”
3-Het derde verschil: “Is dat de verlichting van de tweede El-Fadjr aangesloten is met de horizon en er is geen duisternis daartussen. En tussen de eerste El-Fadjr (de valse) en de horizon is een duidelijke onderbreking te zien (in de verlichting) en er
bevindt zich een duisternis daartussen.”
Vraag: “Zijn er regelgevingen betreffende de eerste El-Fadjr?”
Antwoord: “Nee, er zijn geen regelgevingen uit de Sharie’ah hieraan verbonden, nooit. Geen Imsaak voor het vasten, noch is Salaat (El-Fadjr) toegestaan. De regelgevingen zijn aan de tweede El-Fadjr verbonden”. Einde citaat. Uit het boek: Ash-Sharh El-Moemti’ 2/107-108.

Aan Sheych Mohammed Ibn Haadie El-Madkhalie heeft een broeder uit Nederland de volgende vraag gesteld:
Vraag: “We zitten met een probleem hier in Nederland met de gebedstijden omdat wij geen Adhaan hebben (horen) en dus afhankelijk zijn van gebedstijden (kalenders enz.). En op die tijden zien we dat Salaat El-Fadjr ongeveer twee uur vóór Shorooq (vóór zonsopgang) is. Wat moeten we doen? En hoe te doen met het beginnen van het vasten, moeten we ons houden aan deze tijden van El-Fadjr of niet?”
Antwoord: “Het is pas El-Fadjr als het licht een beetje te zien is aan het oosten. Pas dan moet men zich onthouden van eten, drinken …enz. En wat betreft de tijden aanhouden (zoals bijvoorbeeld 2 uur voor Shorooq (vóór zonsopgang) dan is dat niet toegestaan. Maar eerder moeten we ons houden aan wat te zien is”.
Sheych kwam toen met de Aayah uit Soerat El-Baqarah: 
En eet en drink totdat jullie de witte draad (het licht) der dageraad kunnen onderscheiden van de zwarte draad (duisternis van de nacht) en maak daarna het vasten vol tot zonsondergang}. Soerat El-Baqarah 187.
‘Adye Ibn Haatim overleverde: “Toen de volgende verzen werden geopenbaard: {En eet en drink totdat jullie de witte draad (het licht) der dageraad kunnen onderscheiden van de zwarte draad (duisternis van de nacht…}. Soerat El-Baqarah 187, nam ik twee draden, een zwarte en een witte, en bewaarde deze onder mijn kussen.´s Nachts bekeek ik deze steeds weer, maar ik kon er niets uit opmaken. Daarom ging ik de volgende ochtend naar de Profeet en vertelde hem alles. Hij legde me uit: “Dat vers slaat op het donker van de nacht en het licht van de zonsopgang.” Einde citaat. Overgeleverd door El-Boegaarie.
Aan Sheych Ibn ‘Oethemien is de volgende vraag gesteld:
Vraag: “Wij zien sommige gebedskalenders in de Ramadhaan waarop een rij staat, genaamd ‘Imsaak’. Dit is een tijd van 10 of 15 minuten vóór Salaat El-Fadjr die op de gebedskalender wordt gezet. Heeft dit een oorsprong in de Soennah of is het een
innovatie?”
Antwoord: “Nee, dit behoort tot de innovaties! Het heeft geen oorsprong in de Soennah. Sterker nog, de Soennah is juist het tegenoverstelde, omdat Allaah in zijn Almachtige Boek heeft gezegd:…”. Sheych vermeldde hier de Aayah 187 uit Soerat El-Baqarah. Zie hierboven.
En de Profeet heeft gezegd: “Bilaal doet de oproep tot het gebed tijdens de nacht, eet en drink daarom totdat jullie de gebedsoproep van Ibn Oem Maktoem horen”. Overgeleverd door Moeslim. Abdoellah Ibn Oem Maktoem riep namelijk op tot
het gebed, pas als de dageraad is aangebroken.
Deze ‘Imsaak’ waar sommigen zich aan houden is een toevoeging (een Bid‘ah) aan datgene wat Allaah heeft voorgeschreven.
Om deze reden is het vals, en het is extremisme m.b.t. de religie van Allaah . De Profeet heeft voorzeker gezegd: “De extremisten (degenen die overdrijven in de religie) zijn ten onder gegaan, de extremisten zijn ten onder gegaan, de extremisten zijn ten onder gegaan.” Bron: El-Manaahi El-Lafdhiyyah 201-202.

Vraag: “Wat zijn de juiste tijden voor Salaat El-Fadjr en Salaat El-‘Ishaa?”
Antwoord: “De meeste geleerden zijn het overeen dat de tijd tussen Salaat El-Fadjr en zonsopgang en tussen Salaat El-Maghrib (zonsondergang) en Salaat El-‘Ishaa 1.¼ uur tot max.1.½ uur is (75 tot 90 min)”.
Dit zijn de teksten uit El-Qor-aan, As-Soennah en de Fataawaa van de grote geleerden over de gebedstijden tijdens Ramadhaan en daarbuiten. Tevens is deze boodschap een waarschuwing aan het adres van de extremisten die van deze tijden een gelegenheid creëren om de moslimgemeenschap steeds naar innovaties in de religie uit te nodigen en hen vervolgens in een chaotische situatie te laten belanden.
Moge Allaah de moslims de juiste kennis schenken en hen leiden om daarnaar te handelen.”
Dit is goed om te weten. Het maakt mij niet zozeer uit hoe laat we moeten stoppen met eten, een half uur eerder of later, maar ik vind het wel jammer als wij ons fadjr gebed per ongeluk hebben verricht op het verkeerde tijdstip van El-Fadjr El-Kaadhib. En niet alleen tijdens de ramadan, maar het hele jaar door is dat natuurlijk een belangrijk punt!
Nb. De tijden die in mijn weblog staan, rechts van mijn stukjes kloppen dan ook niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *