Letterlijk (onoverdrachtelijk) en zinnebeeldig

( 3:7 )   It is He who has sent down to you, [O Muhammad], the Book; in it are verses [that are] precise (N.B. in Nederlandse vertaling onoverdrachtelijk)– they are the foundation of the Book – and others unspecific (in Nederlandse vertaling zinnebeeldig). As for those in whose hearts is deviation [from truth], they will follow that of it which is unspecific, seeking discord and seeking an interpretation [suitable to them]. And no one knows its [true] interpretation except Allah. But those firm in knowledge say, “We believe in it. All [of it] is from our Lord.” And no one will be reminded except those of understanding.
Dit is te lezen in de derde sura van de Koran, sura Imran.
Allah zegt in het Boek dat sommige delen letterlijk bedoeld zijn en andere zinnebeeldig. Ik denk dat veel van de verwarring en onenigheid onder mensen die zich moslim noemen veroorzaakt wordt door een verschil in interpretatie van de tekst. En dan is het vooral van belang welke delen van de tekst letterlijk en welke zinnebeeldig zijn bedoeld. Daarover bestaan misverstanden en verwarring onder moslims. En die  verwarring en onenigheid onder moslims roepen bij niet-moslims dan weer wantrouwen op die soms tot haat kan leiden.
Want de vraag is natuurlijk welke delen van de tekst zinnebeeldig bedoeld zijn en welke overdrachtelijk.
Sheikh Nazim zei tijdens zijn leven: ‘hoe groter je ‘iman’ (de sterkte van je geloof), hoe groter het begrip van de Koran. Het is dus niet iets dat je kan verkrijgen door veel studie, maar het is iets dat je verkrijgt door je hart steeds meer open te stellen voor Allah. En daarbij dan te waken voor wat de Shaitan en je nafs (ego) je influisteren. Dat leer je niet uit boeken en niet door 7 jaar in Mekka te studeren. Maar door eerlijk naar je eigen gedrag te kijken. De Jihad ul Nafs, ook wel Jihad ul Akbar genoemd (de grootste jihad).

2 gedachten over “Letterlijk (onoverdrachtelijk) en zinnebeeldig

  1. Wellicht een oerdomme opmerking, maar zou Allah deze tekortkoming bij mensen niet hebben kunnen voorzien? Of heeft Hij/Zij dat wel degelijk voorzien en reeds bij aanvang van de schepping ingecalculeerd als zijnde het menselijk noodlot en passend in het proces van ’s mensensoorts teloorgang?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *