Jesus in de Koran

Qu *raan Karim surah 4 An-Nisaa
( 157 )   And [for] their saying, “Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah.” And they did not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except the following of assumption. And they did not kill him, for certain.
( 158 )   Rather, Allah raised him to Himself. And ever is Allah Exalted in Might and Wise.
en verder…… An-Nisaa……
163 )   Indeed, We have revealed to you, [O Muhammad], as We revealed to Noah and the prophets after him. And we revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, the Descendants, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and to David We gave the book [of Psalms].
( 164 )   And [We sent] messengers about whom We have related [their stories] to you before and messengers about whom We have not related to you. And Allah spoke to Moses with [direct] speech.

( 165 )   [We sent] messengers as bringers of good tidings and warners so that mankind will have no argument against Allah after the messengers. And ever is Allah Exalted in Might and Wise.
en dan….. An-Nisaa….
( 171 )   O People of the Scripture, do not commit excess in your religion or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a messenger of Allah and His word which He directed to Mary and a soul [created at a command] from Him. So believe in Allah and His messengers. And do not say, “Three”; desist – it is better for you. Indeed, Allah is but one God. Exalted is He above having a son. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as Disposer of affairs.
( 172 )   Never would the Messiah disdain to be a servant of Allah, nor would the angels near [to Him]. And whoever disdains His worship and is arrogant – He will gather them to Himself all together.
En surah 5 Al-Maaida
( 17 )   They have certainly disbelieved who say that Allah is Christ, the son of Mary. Say, “Then who could prevent Allah at all if He had intended to destroy Christ, the son of Mary, or his mother or everyone on the earth?” And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth and whatever is between them. He creates what He wills, and Allah is over all things competent.
En eveneens surah 5 Al-Maaida:
( 75 )   The Messiah, son of Mary, was not but a messenger; [other] messengers have passed on before him. And his mother was a supporter of truth. They both used to eat food. Look how We make clear to them the signs; then look how they are deluded.
( 76 )   Say, “Do you worship besides Allah that which holds for you no [power of] harm or benefit while it is Allah who is the Hearing, the Knowing?”
Ik denk dat o.a. passages als deze mij hebben doen besluiten voor de islam te kiezen als raamwerk om datgene wat ik in mijn hart geloofde vorm te geven.
Ik ben na mijn geboorte katholiek gedoopt, want mijn vader was katholiek. Op mijn derde jaar zijn mijn ouders gescheiden en daarom uit de katholieke kerk gegooid, want volgens het katholicisme mogen man en vrouw, eenmaal getrouwd, niet scheiden.
Daarna ben ik opgegroeid met mijn moeder en stiefvader, die beiden een grondige hekel hadden aan het katholieke geloof en geen gelegenheid voorbij lieten gaan om dit geloof in het belachelijke te trekken. Desondanks werden mijn broer en ik wel op katholieke scholen gezet. Mijn ouders wilden dat wij al jong leerden hoe het volgens hen niet moest. Ze zijn er wel in geslaagd mij angst en afkeer te bezorgen voor nonnen. Daarvoor hebben genoeg incidenten die ik meemaakte als kleuter en basisschoolkind gezorgd.
Toen ik naar de middelbare school ging werd ik ingeschreven op een protestante school, een school waarin elke dag aan het begin van de dag een stukje gelezen werd uit de bijbel. Dat vond ik heel fijn en ik vond de bijbel een heel mooi boek. Maar ik voelde me niet erg thuis tussen de andere leerlingen van die school die bestonden uit kinderen van dominees en andere kinderen met vromere ouders dan ik. Mijn stiefvader was een hartgrondig atheïst. Dus de tegenstelling tussen mijn thuis en het thuis van deze kinderen was groot.
In mijn studententijd had ik een katholieke vriendin, toepasselijk Maria geheten. Zij was opgegroeid met zeer kerkelijke ouders en had haar hele jeugd in het koor gezongen en deed dat nog steeds als studente. In die tijd was ik zoekende. Ik probeerde het geloof in mijn hart een plaats te geven, maar vond die niet. Zij nam me mee naar de kerk, waar ik niets begreep van de rituelen. De drie-eenheid was voor mij volstrekt vaag en onbegrijpelijk. Ook in het protestante geloof vond ik niet wat ik zocht, omdat daar veel nadruk werd gelegd op de figuur van Jezus vzmh. Daar geloofde men dat Jezus vzmh aan het kruis was genageld om op te draaien voor de zonden van de gehele mensheid. Ik kon mij niet voorstellen dat God zo een zuiver en goed persoon als Jezus vzmh liet lijden onder folteringen en ten slotte een kruisiging. Ik vond dat ondenkbaar en was ervan overtuigd dat iedereen zelf verantwoordelijk was voor zijn daden, goed of slecht.
Toen ik voor het eerst de Koran las in 1978 bevestigden passages daarin als de hierboven geciteerde mijn overtuiging dat er maar één God is. In de islam noemt men dat tauhid: er is maar één Allah en niemand kan met Allah vereenzelvigd worden. Heel duidelijk komt dit naar voren in de Surah Al-Ikhlaas (112):
( 1 )   Say, “He is Allah, [who is] One,
( 2 )   Allah, the Eternal Refuge.
( 3 )   He neither begets nor is born,
( 4 )   Nor is there to Him any equivalent.”
Volgens de Koran zijn er 124 000 profeten geweest op aarde, die telkens weer kwamen om de mensen te waarschuwen dat zij Allah (of God) moesten dienen en zich niet moesten overgeven aan wangedrag. Daarvan zijn er enkelen heel bekend in alle vier de heilige boeken (de psalmen, de bijbel, de torah en de koran).
Voor de joden was Moses vzmh de laatste profeet. Zij erkennen noch Jezus vzmh, noch Mohammed vzmh. Voor de christenen was Jezus vzmh de laatste profeet. Zij gaan nog verder dan dat, namelijk door Jezus vzmh de zoon van God te noemen.
Voor de moslims is Mohammed vzmh de laatste profeet, hij wordt wel het zegel der profeten genoemd. Een moslim gelooft niet dat Allah een zoon heeft (112:3: He neither begets nor is born). Voor Allah was het niet moeilijk Maria een zoon te laten baren zonder ‘bevlekte ontvangenis’. Zoals het ook niet moeilijk was voor Allah om Adam te scheppen en Eva en alle ander schepselen. Eveneens is het niet moeilijk voor Allah om ons te doen herleven op de Dag der Opstanding. Allah hoeft alleen tegen iets te zeggen: ‘wees’ en het is er. Surah Ya-Sin 36:82:
( 82 )   His command is only when He intends a thing that He says to it, “Be,” and it is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *