Eet minder, praat minder en slaap minder

Sinds 35 jaar ben ik nu moslim en de islam vertegenwoordigt voor mij een oceaan van kennis waarin ik telkens weer mag duiken. De islam is een godsdienst die heel helder is wat richtlijnen betreft. De Koran de de Hadith (overleveringen uit het leven en uitspraken van de profeet sws) bevatten een schat aan raadgevingen omtrent gedrag, gevoel en intentie op alle gebieden van het leven. Naast het telkens weer kunnen raadplegen van deze boeken is het een voorrecht om ook een leermeester te hebben (murshid).
Vroeger maakte ik reizen om mijn murshid (http://en.wikipedia.org/wiki/Nazim_Al-Haqqani) op te zoeken en te profiteren van de kennis die hij deelde door mensen toe te spreken in zogenaamde sohbets of khutba’s (lezingen). Nu kan ik via internet kennis nemen van de wijsheid van mijn  murshid. Hij is nu al heel oud (bijna 90 jaar) en spreekt de laatste tijd tot ons via zijn khalipha (opvolger) sheikh Mehmet, zijn zoon. Ik beluister hun sohbets en khutba’s via http://saltanat.org/SaltanatTV/tabid/210/Default.aspx. Vele van de lezingen zijn ondertiteld in diverse talen en gesproken in de Engelse taal .
De adviezen die de Koran en hadith bevatten zijn niet alleen nuttig voor moslims. Veel adviezen zijn na hedendaags wetenschappelijk onderzoek goed gebleken voor het welzijn van de mens en diens natuurlijke omgeving, het planten- en dierenrijk.
Ik wil het hier hebben over drie adviezen die heel simpel zijn.
1. Eet minder
Veel ziekte komt door te veel eten en bereikt ons via de maag. Vroeger hadden mensen minder te eten dan nu en er was minder variatie in voedsel. Maar men was fysiek in een betere conditie dan de mens van nu. Momenteel is er veel keus in voedsel en mensen eten vaak te veel, zonder daarbij te letten op wat er in het voedsel zit. Met name in restaurants en bij voorverpakt eten weet men vaak niet wat men eet. Het voedsel bevat dan zonder dat je dat weet stoffen die lichaam en geest kunnen schaden. Als je daarbij nog onmatig eet, wordt dit effect vergroot. Vroeger was vlees schaars en men at er weinig van. Wanneer men vlees at, dan wist men dat te waarderen. Nu is het vlees zo goedkoop door overproduktie, dat mensen er te veel van eten.
Met minder eten wordt bedoeld dat we normaal kunnen eten zonder overdreven veel te eten. Daarbij is het dan goed te letten op wat men eet en zo natuurlijk mogelijke ingredienten te gebruiken. Als kinderen aangeven dat ze genoeg hebben gegeten, dan hoef je er niet op aan te dringen dat ze meer eten.
2. Praat minder
De mens veroorzaakt allerlei onheil voor zichzelf door middel van het spreken ofwel de tong. Als iemand te veel praat, dan zegt deze al gauw iets dat onjuist is of onnodig, waardoor dit voor hemzelf een last wordt. Er zijn engelen links en rechts van ons die optekenen. Wanneer een persoon bewust iets goeds zegt, dan wordt dit opgetekend als “goed”. Als een persoon kwaadspreekt of iets zegt zonder erbij na te denken of het iets goeds of iets slechts is, dan tekent de engel aan de linkerzijde dit niet direct op. Hetzelfde geldt als een persoon een zonde begaat. Allah swa geeft dan de opdracht: “Wacht. Deze dienaar kan berouw tonen”. Dus dan wordt nog niets opgeschreven.De engel wacht, één uur, twee uur, tot acht uur. Als de dienaar dan nog geen berouw heeft betoond, dan wordt het geschreven.
Daarom is het goed om minder te spreken en als men spreekt eerst na te denken over wat men zegt en zich af te vragen wat het zal betekenen. Men moet niet nadenken nadat men gesproken heeft, maar voordat met spreekt. De profeet sws heeft gezegd dat zolang je een woord nog niet gezegd hebt, dan heb je het nog in de hand en heb jij de controle daarover. Maar op een moment dat je het hebt uitgesproken tegenover mensen, dan heerst dat woord over jou en heb jij er geen enkele controle meer over. Je kan je er niet meer voor verontschuldigen, want je hebt het al gezegd. Je had moeten nadenken voor je het zei, want als je het nog niet gezegd hebt, dan kan je het nog tegenhouden. Maar is het woord er eenmaal uit, dan kan het de wereld en jezelf vernietigen Het wordt je tot een last. Men zegt wel dat het welzijn van een mens afhangt van het bedwingen van zijn tong.
3. Slaap minder
Als we zeggen slaap minder, dan wordt bedoeld dat acht uur slaap het maximum is, hetgeen meer dan genoeg is voor de mens. Dit is de limiet. Vijf tot zes uur kan ook genoeg zijn. Er zijn verschillen in behoefte aan slaap bij de mens. Sommigen kunnen toe met drie tot vier uur en anderen kunnen zonder slaap en sommigen hebben nog niet genoeg aan zeven uur slaap.
In elk geval is meer dan acht uur slaap niet aanbevolen. Allah heeft de dag verdeeld in drie delen: acht uur slaap, acht uur aanbidding en acht uur wereldse zaken, zoals werk. Als je echter dingen doet om Allah te behagen, en dat kan ook werk zijn, dan wordt dat ook opgetekend als aanbidding.
Slaap behoort bij het leven, maar alles heeft zijn “adab”, zijn “juiste manier van handelen”.
Heiligen verdelen de nacht in drie delen. Zij staan op voor het gebed wanneer tweederde van de nacht voorbij is. Hoe doen zij dat? Door vroeg naar bed te gaan. Om 22.00 uur of 23.00 uur. Dan staan zij op om 4.00 uur.
Het is Allah’s wijsheid om het allerbeste te willen voor de mens. Ook hedendaagse doktoren zeggen dat de beste en meest heilzame slaap die is tussen 23.00 uur en 3.00 uur. In deze vier uren krijgt het lichaam de meeste rust. Maar wat doen mensen tegenwoordig? Ze blijven op tot 1.00 uur, 2.00 uur of nog later, terwijl ze bezig zijn met onnodige dingen. Als iemand zo laat naar bed gaat, dan kan hij onvoldoende slaap krijgen en mist hij de meest heilzame uren voor slaap. Als hij acht uur slaap nodig heeft, dan staat hij pas op om 10.00 uur of nog later.
De islam spoort mensen aan om dingen te doen, die zijn ego niet prettig vindt om te doen, maar wat het ego niet prettig vindt is vaak wel goed voor lichaam en ziel.
Toen de profeet sws begon met de islam te verspreiden, was hij gewend de hele nacht te bidden. Hij stond zo lang op zijn benen dat zijn voeten opzwollen. Toen kwam het Heilige Vers dat een hele nacht niet nodig was, maar dat een derde genoeg was om te bidden. Allah wist wat de mens kon verdragen en gaf dienovereenkomstig opdracht.
Acht uur slaap is voldoende voor de mens en het is raadzaam ook echt nooit langer te slapen, zelfs geen vijf minuten. Omdat dit niet alleen lichamelijke schade kan aanrichten, maar ook spirituele schade. Uiteraard geldt dit voor gezonde mensen. Voor zieke mensen is het anders en betekent de extra slaap rust. Ook voor oudere mensen is het anders. Zij hebben meer rust nodig.
Maar voor de “normale” gezonde mens is het niet goed diep in de nacht te gaan slapen en dan negen tot tien uur te slapen. Het veroorzaakt fysieke en spirituele schade.
Samengevat wordt er dus gezegd dat het goed is minder te eten. Als een persoon minder eet, houdt dit zijn lichaam krachtig en actief. Wanneer hij te veel eet, is het omgekeerde het geval: hij veroorzaakt schade aan zijn lichaam. Als iemand weinig spreekt is dat goed voor hem/ haar, omdat mensen luisteren naar wat hij/ zij te zeggen heeft. Terwijl als iemand veel praat mensen niet meer willen luisteren, omdat die persoon naar hun mening teveel praat. Met slapen is het hetzelfde. Als men minder slaapt is dat genoeg. Teveel slaap veroorzaakt fysieke en spirituele schade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *