De heilige koran

Er zijn mensen die denken dat de koran is geschreven door een man. Dat is niet zo. De koran is geopenbaard via de woorden die uit de heilige mond van onze geliefde profeet Muhammed sws kwamen, wanneer deze in trance ging. Hij kon niet lezen en schrijven en het is dus ondenkbaar dat hijzelf een dergelijk boek zou kunnen schrijven. Maar ook voor een mens die wel kan schrijven is het onmogelijk een boek als de koran te schrijven.
In de koran spreekt Allah zelf tot de mens en dat maakt dit boek uniek. Er is geen ander boek waarin Allah direct het woord richt tot de mens. Er is nooit een letter veranderd in de oorspronkelijke tekst van de koran. Elke koran bevat dezelfde woorden, van welk jaar of welke druk hij ook is. Ook dit is uniek.
De koran bevat vele wonderen. Om er enkele te noemen:
De koran in het Arabisch is gemakkelijk te onthouden. Er zijn veel mensen op de wereld, waaronder kinderen van 6 jaar, die de hele Koran letterlijk uit het hoofd kennen.
De koran bevat shiva (= genezing). Er zijn veel gevallen bekend van zieken die genazen door het lezen van teksten uit de Koran. Dit kan geschieden door een tekst te lezen en vervolgens op iemand te blazen of door teksten te lezen en vervolgens te blazen in water en de patiënt het water te laten drinken.
De koran bevat surahs (verzen), die kunnen beschermen tegen magie.
Koranteksten worden gereciteerd in het gebed van de moslim en in dua’s (smeekbeden). Dit geschiedt overal op de wereld in dezelfde taal (Arabisch) en op dezelfde manier.
De woorden uit de koran hebben zoveel kracht, dat het voor de mens wonderlijk is en onbegrijpelijk. Er zijn gevallen bekend van overledenen, die al verstijfd waren, maar die bij het herhaaldelijk repeteren van de woorden: La ilaha ill’Allah, Muhammed d’ Rasul Ullah, weer soepel en zacht werden, zodat de wassing gemakkelijker kon geschieden.
De woorden van de koran zijn helder en tegelijkertijd bevatten zij een oceaan aan kennis. Alleen over de inhoud van de Koran zijn heel veel boeken geschreven. Er wordt wel gezegd dat achter elk woord in de koran een zee van kennis verscholen ligt.
Wij kunnen de koran lezen en herlezen en zullen altijd weer verrast zijn door de inhoud ervan. Men zegt zegt wel dat naarmate het iman (=geloof) van een persoon toeneemt, ook zijn begrip van de koran toeneemt. Wij zullen nooit de geheimen van de koran helemaal kunnen doorgronden.
De koran bevat ook een numerieke regelmaat. Het aantal malen dat een bepaald woord genoemd wordt. Ook daarin zijn wonderen te ontdekken.
Veel wijsheid uit de koran is later in wetenschappelijk onderzoek bevestigd als wetenschappelijk bewezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *