The Meaning of the Glorious Quran door Marmaduke Packthall

Toen ik in 1977 de vertaling van de Koran las van Marmaduke Pickthall was ik overtuigd dat ik me wilde bekeren. Nooit las ik een andere vertaling die me zo heeft kunnen bekoren. De Koran werd in een tijdspanne van 23 jaar geopenbaard. Dat gebeurde telkens wanneer de profeet Mohamed in trance ging en woorden sprak uit naam van Allah en dat was in zijn taal, het Arabisch. Deze woorden werden uit het hoofd geleerd door zijn sahabas (metgezellen) en stukken daarvan werden opgetekend op perkament, hout, steen of ander materiaal. Pas later zijn alle woorden opgedeeld in hoofdstukken en in een bepaalde volgorde in een boek verzameld, de Heilige Koran.

Ik had graag gewild dat ik de Koran in het Arabisch kon lezen en begrijpen, maar ik kan hem nu wel lezen maar nog niet begrijpen in het Arabisch op enkele woorden na. Ik moet me voor mijn begrip behelpen met vertalingen die nooit de oorspronkelijke tekst kunnen evenaren. De mooiste vertaling vind ik die van Marmaduke Pickthall. Omdat deze vertaling nu online te lezen is op internet en gratis is te downloaden in diverse formaten, heb ik de link naar deze vertaling nu bovenaan in mijn weblog in mijn pagina´s gezet voor een eventueel geïnteresseerde lezer. Ik wil in mijn weblog niet al te veel meer uitweiden over islam, maar ik wil wel een tegenwicht geven tegen de negatieve twitteraars en sommige publicisten, die zich baseren op stukjes uit de Koran die zij volledig los van het verband aanhalen en op een negatieve manier willen wegzetten. Datzelfde kan je ook doen met de Bijbel, een ander Heilig Boek. Ook daarin staan passages die je met een negatieve bril kan lezen en dan verkeerd kan opvatten. Het blijven mensen die de heilige woorden hebben opgetekend en mensen zijn niet perfect of onfeilbaar.

Dit is de site waarop je de complete Koranvertaling van Marmaduke Pickthall gratis kan downloaden in diverse formaten, alsmede andere literatuur over islam, waaronder de negen boekwerken met de hadith van Buchari en andere interessante werken zoals boeken van de Perzische dichter Sadi en het persoonlijke geloofsverhaal van Richard Francis Burton.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *