Scheefwonen

Dit jaar heeft de regering besloten scheefwonen tegen te gaan. Ze zeggen dat ze het niet juist vinden dat mensen met een riant inkomen sociale woningen bezet houden, die eigenlijk voor de minder bedeelden bedoeld zijn. Fair genoeg, zou je denken. Bovendien zou het de huizenmarkt wat kunnen oppeppen. Wellicht gaan goedverdieners bij een plotselinge stijging van hun huur uitkijken naar een koopwoning.
Ook ik kreeg dit jaar met deze nieuwe regel te maken. Mij werd verteld in een brief dat ik viel  in de groep met de grootste huurstijging wegens een inkomen van meer dan 43000 per jaar. Tja, dat kwam doordat ze mijn salaris van 2011, dat toen nog goed was, hadden opgeteld bij het eveneens behoorlijke salaris van mijn toen inwonende zoon. Een zoon blijft in de regel niet zijn hele leven in het huis van zijn moeder wonen en…mijn inkomen is enorm gekelderd doordat ik mijn werk ben kwijtgeraakt in juli 2011. Ik stuurde een bezwaarschrift naar de woningbouwvereniging en mijn bezwaar werd grondig verklaard. Ik hoef nu niet meer de maximale huurverhoging te betalen? Maar wat dan wel? In plaats van 6.5 % huurverhoging is het nu 4,5 of 4 % geworden. Hoeveel van de twee staat dit keer niet vermeld in de brief.
Wat hebben de woningcorporaties nu gedaan om het scheefwonen tegen te gaan? Het volgende. Iedereen (vraag me niet waarom) krijgt dit jaar in plaats van de gebruikelijke 2.5 % huur verhoging een extra verhoging. De inkomens onder de 33.624 krijgen 2.5 + 1.5 %  = 4% huurverhoging, de inkomens tussen 33.614 en 43.000 krijgen 2.5 +  2 % = 4,5 % huurverhoging en de inkomens boven de 43.000 krijgen 2.5  + 4 % = 6.5 % huurverhoging.
In mijn geval betekende dat het volgende. Ik krijg nu een huurverhoging van ongeveer 19,42 € en dat is dus als je in de categorie valt in de categorie arme sloebers, waartoe ik nu aantoonbaar behoor, de mensen voor wie de sociale woningen bedoeld zijn. Na het toekennen van mijn bezwaar heeft de woningbouwvereniging de te veel betaalde huur van juli teruggestort, een bedrag van €8.63. Dus € 8.63 is het verschil in bedrag dat een rijke scheefwoner in mijn geval gaat betalen in vergelijking met een rechthebbende op een sociale woning
De man of vrouw met een minimum inkomen krijgt in mijn geval € 19,42 euro huurverhoging en de rijke scheefwoner krijgt  € 27,05 huurverhoging.
Jongens, wat is men hier aan het doen? Scheefwonen tegengaan? Denken ze echt dat een dikverdiener zijn huis uit zal gaan voor  € 8.63 per maand meer? Nee! Men is hier gewoon bezig een huurverhoging erdoor te drukken, die de rechthebbende op sociale huur meer benadeelt dan de ‘eigenlijk niet’ rechthebbende, de ‘scheefwoner’.
Wat een misselijke streek om woningen die al lang niet meer voldoen aan moderne wooneisen (want dat is het geval met veel sociale huurwoningen) op zo een manier stiekem in huurprijs te verhogen.  Ik vind het onrechtvaardig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *