Moslims zoals wij

Ik heb hem helemaal bekeken, deze beknopte serie. Een groep van 8 moslims met een uiteenlopende geloofsbeleving werd 10 dagen bij elkaar gezet in een luxe woning. Uit de interactie tussen deze mensen gedurende al deze dagen werd vijf dagen achtereen een selectie van telkens een half uur uitgezonden. Dat is vrij kort om een goed beeld te geven van de deelnemers. Toch is het naar mijn mening aardig gelukt om iedere deelnemer uit de verf te laten komen.
Ik ben ook gevraagd voor dit programma, maar wilde liever niet meedoen. Daarvan heb ik geen spijt. Maar uiteraard heb ik me wel afgevraagd hoe ik me in dit gezelschap zou hebben gevoeld als ik er wel bij was geweest. Ik kon me herkennen in alle deelnemers. Had wel het idee dat ik vanwege mijn leeftijd meer fasen heb doorlopen in mijn zoektocht dan deze jongere mensen. De geloofsbeleving zie ik niet als iets statisch en ik denk dat al deze mensen ook nog meerdere fasen gaan doorlopen in hun geloofsbeleving en meningen. Vreemd genoeg herkende ik mij het meeste in de zichzelf salafist noemende Mohamed. Ik ben geen salafist en ik deel veel meningen van hem over wat moet en niet moet waarschijnlijk niet met hem. Maar zijn gevoel van wat Allah voor hem betekent in zijn leven en ook wat hij eigenlijk graag zou zien bij de moslimgemeenschap herken ik en omarm ik met hem. Dat hij bijna moest huilen om het feit dat de moslimgemeenschap wel mooie moskeeën bouwt, maar zich niet profileert in vrijwillig werk voor minder bedeelde en minder gezonde mensen, zoals de Nederlandse gemeenschap dat wel blijkt te kunnen. Ik vond hem heel oprecht en heel dankbaar naar zijn Schepper. Hij durfde zich kwetsbaar op  te stellen en hij was één van de weinige deelnemers die niet oordeelde over anderen. Wat je ook kon zien is dat hij het hart van de anderen wist te raken, in welke fase van hun geloofsbeleving deze zich ook bevonden. Iedereen was liefdevol en troostrijk naar elkaar en dat was ook mooi om te zien.
Jammer dat de uitzendingen kort waren. Een uur uitzendtijd had misschien nog meer diepgang kunnen brengen. Maar ondanks dat is het mooi gelukt om een een impressie te geven van al deze verschillende mensen bij elkaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *