Mijn ervaringen met sheikh Nazim al Haqqani

“The Ability of the Murshid to Teach Telepathically   

Regarding the different methods the Spiritual Guide (Murshid) may use to teach the Initiate (Murid), the venerable Khwaja Muhammad Nazim says, 

“Knowledge comes in two ways. One is by listening from outside and using that in directing oneself on a way.  But some knowledge comes from the heart, and this is more powerful in pushing one towards his target. In other words, if a command comes from outside, the ego doesn’t take care to keep it, but when it comes from yourself, it has more effect. The ego never likes to be commanded, but if it is coming from the heart, you see it as honorable.
You may listen to so many lessons, but really you are waiting for that command to come from yourself. Correct and Divine Guidance come with the second way. The Awliya may speak, but they also send inspiration to hearts. The Murshid may teach by inspiration. Then, one thinks about the knowledge coming, “I am thinking this.” The more we are purified, the more Divine Wisdom waves can be caught by our hearts’ ears.
The Prophet taught that if Man can keep his heart pure, and worship sincerely for forty days, then he may catch Divine Wisdom in his heart and may speak wisdom, which is the essence of knowledge.”
NB Dit zijn niet mijn woorden, maar dit is een citaat, dat ik nu helaas nergens meer kan terugvinden. Mijn excuses hiervoor.

Ik ben nu 35 jaar moslim en 17 jaar en murid van sheikh Mhd Nazim Adil al Haqqani van de naqhsbandi tariqat. Nog steeds ben ik op deze weg een beginneling, nog niet eens een leerling maar een liefhebber, althans zo zie ik dat zelf. De weg is lang en om echt met een gezuiverd hart verder te kunnen leven moet je sterven alvorens te sterven. Dat wil zeggen: je moet je nafs (ego) onder je voet zien te krijgen. Zover ben ik nog lang niet.

Toch heb ik in mijn leven veel wonderen mogen meemaken, zoals ik dat zelf heb ervaren. Ik was, toen ik in 1993 uit Utrecht was weggevlucht uit een slecht huwelijk met mijn vier kinderen, alleen. Dat wil zeggen dat ik niet veel mensen in Den Haag kende, maar met degenen die ik leerde kennen kreeg ik een betekenisvolle relatie. Ik heb sinds ik moslim ben erg veel steun gehad aan mijn geloof. Het was alsof Allah altijd bij me was en me moed insprak om vol te houden. Toen ik bevrijd was van dat juk van een eerste huwelijk kwamen ander problemen boven drijven, zoals de opvoeding van mijn kinderen, die net als ik schade hadden geleden in de voorafgaande jaren. De avonden waren voor mij momenten van rust en dan was ik veel bezig met mijn geloof. Ik schreef gedichten, vol verlangen dichter bij Allah te zijn en verder weg van dunya (het wereldse), verwerpelijke emoties en denkfouten. Ik wilde werkelijk mijn hart zuiveren. Als gezelschap had ik vaak de kat, Adelante, die als hij binnenkwam na nachtelijke wandelingen direct naar boven rende en op mijn bed kwam spinnen en die ik dan heel dichtbij voelde. Hij was een kat die nooit op schoot wilde zitten, maar hij vond het heerlijk om dicht naast me te liggen of te zitten en dat vond ik ook fijn. Het was alsof dat brommende lijf van hem mij steun en warmte gaf. Hoe vromer mijn gedachten waren, hoe dichter hij bij me kroop. Daarom gaf ik hem later de bijnaam “soefipoes” (het was overigens een gecastreerde kater).

Toen ik mijn jongste zoon A. liet besnijden ontmoette ik in het ziekenhuis een jong echtpaar dat ook één van hun zoontjes liet besnijden. De man zag er uit als een soort Aladdin, met een wijde broek en een tulband. Als een sprookjesachtige ayatollah zou je kunnen zeggen. Maar hij sprak helemaal niet als een ayatollah maar juist heel relaxed en open. Zijn vrouw (die voor mij een vriendin zou blijven tot op heden) was ook traditioneel gekleed en samen zagen zij er prachtig uit. Ikzelf was toen Europees gekleed, maar dat scheen hen niets uit te maken. Er ontstond een vriendschap. Zij waren murid (leerling) van sheikh Nazim.

In het begin begreep ik niet zo goed de noodzaak van het leerling zijn van een sheikh. Ik had immers juist de islam gekozen omdat het een godsdienst is zonder “tussenpersonen”, maar waarbij het gaat om het directe contact van de de mens tot zijn Schepper. Ook het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je daden en dat het leven een test is sprak me aan. Waarvoor had je dan een sheikh nodig? Ik begreep dat niet en het kwam op mij over als dwepen met een ander mens.

Toch was ik onder de indruk toen ik de ogen van sheikh Nazim zag op een foto die zij in hun huis aan de wand hadden hangen. Ik zag heel veel wijsheid en liefde in die ogen. Maar ik bleef me afzijdig houden van waar zij mee bezig waren en ging door met met het  geloof op mijn eigen individualistische manier, zoals ik dat al jaren gewend was.

Toen ik in de nacht van oud naar nieuw in begin 1996 op uitnodiging van dit echtpaar een zikr meemaakte in Ridderkerk was ik ‘om’. Ik kon er niet meer omheen dat mijn hart geraakt was en ik deed direct ‘bayat . Dat is een soort eed die je aflegt en eigenlijk steeds opnieuw weer kan afleggen, de belofte dat je de sheikh als je murhid (leraar) aanneemt en dat je vanaf nu zijn murid (leerling) bent. Het pad naar Allah is een doolhof met overal gevaren die op de loer liggen. Je hebt een leermeester nodig om je de weg te wijzen. Godsdienst is advies. Naast advies door middel van woorden heeft de sheikh ook het vermogen om direct inspiratie te geven in je hart. Als je ver van de sheikh bent in kilometers kun je toch contact met je sheikh zoeken via ‘rabita sharifa’ door met hele je hart nabijheid van je sheikh te vragen en hulp. Dat zijn de wonderen van Allah door transmissie van de profeet vzmh en je sheikh.

Toen ik eenmaal murid was besteedde ik alle centjes die ik over had om te reizen en op plekken te komen waar mijn sheikh was. Ik wilde hem zo vaak mogelijk ontmoeten. Dat kwam er in de eerste jaren op neer dat ik hem tijdens de ramadan opzocht in Duitsland of Engeland. In zijn jongere jaren placht hij namelijk te reizen en altijd ging hij tijdens de ramadan een tijd naar Engeland en naar Duitsland. In Engeland was een klooster omgebouwd tot een plaats van aanbieding voor sufi’s en in Duitsland was een herberg omgebouwd tot een Osmaanse herberg en eveneens plaats van aanbidding voor sufi’s. Murids van overal ter wereld kwamen daar samen om hun sheikh te ontmoeten. De voertaal was in de regel Engels. Sheikh Nazim gaf zijn sohbets. gesproken advies voor de leerlingen, in het Engels. Steeds als hij sprak had elke murid (van de honderden die toehoorden) het idee dat hij/zij iets hoorde dat speciaal voor hem/haar bestemd was. Dat was het bijzondere van deze lezingen, vol met advies en inspiratie. Alle keren dat ik ging werd mijn spirituele batterij opgeladen en nooit kwam ik met lege handen thuis.

In latere jaren reisde sheikh Nazim niet meer, maar bleef hij in zijn huis in Larnaca (in Cyprus). Toen werd het de gewoonte dat murids hem daar opzochten, ook weer van overal ter wereld. Het hele jaar door ging er geen dag voorbij zonder dat het huis en de moskee en een aantal gastverblijven, gerund door broeders en zusters aldaar vol waren met murids die daar voor korte of langere tijd verbleven. Velen kwamen om hun persoonlijke problemen voor te leggen aan de sheikh en advies te vragen, anderen vroegen om genezing van een ziekte voor zichzelf of een dierbare. Hoewel ik een paar keer met hem van aangezicht tot aangezicht heb gestaan heb ik dat zelf nooit gedaan. Wel heb ik dingen gevraagd voor anderen en namens anderen die thuis bleven. Ikzelf wilde alleen maar van hem leren en horen wat hij zei en zien hoe hij zich gedroeg.

Meestal gebeurde er echter altijd wel iets waardoor ik het gevoel kreeg dat ik toch antwoord kreeg op een dringende vraag die ik had. Sheikh praat namelijk niet altijd letterlijk tegen je en dat hoeft ook niet. Soms krijg je het antwoord ineens uit de mond van een andere murid of door het meemaken van een bepaalde gebeurtenis, of door telepathie omdat je ineens een inspiratie krijgt die uit je hart lijkt te komen. Het gaat er namelijk niet om wie degene is die spreekt, maar om Wie iemand doet spreken.


Sheikh trok zich steeds meer terug. Aanvankelijk had hij eerst nog een soort spreekuur, waarbij hij mensen ontving die even tijd kregen om hun dingen te vragen. Vaak kwam dit neer op veel geklaag en ik bewonder het geduld van mijn geliefde sheikh. Nooit heb ik hem geïrriteerd gezien tegenover zijn murids. Iedereen was voor hem welkom en voor iedereen had hij een woord of en knikje. Murids verdrongen zich om zijn hand te kussen. Hij liet het allemaal gebeuren. Nu, de laatste tijd is dat niet meer zo. Hij is inmiddels 91 jaar en hij beperkt zich tot het geven van sohbets vanuit zijn eenvoudige kamer in Larnaca, waar hij vooral omringd is door familie en enkele mensen die al jaren zeer dicht bij hem betrokken zijn. De sohbets worden opgenomen op video, ondertiteld in verschillende talen en uitgezonden. Wie maar interesse heeft kan kijken en luisteren. http://saltanat.org/broadcast.php Wat een zegen van de techniek!

De één na laatste keer dat ik naar Cyprus ging was ik in het gezelschap van twee andere murids, twee vrouwen. Het was weer een mooie reis, waarbij ik veel meemaakte en leerde. Het was alleen opvallend dat sheikh Nazim mij totaal negeerde. Althans dat leek zo. Geen asalamu aleikum.

Behalve één keer. Het was tijd voor het magrib-gebed (het gebed bij zonsondergang dat in de regel op tijd gebeden dient te worden. De sheikh had de gewoonte om het namiddaggebed (asr) en het magribgebed te bidden als imam met de vrouwen. Maar hij was er niet, dus iedereen was op hem aan het wachten. Het was al donker toen hij binnenkwam. Mijn vriendin S. nam zijn arm en leidde hem naar voren. Andere vrouwen waren ijverig bidkleden aan het neerleggen op de open buitenruimte waar gebeden werd. Ineens keek hij opzij, recht in mijn ogen. Ik keek terug en het enige dat door me heen ging was dat ik dacht dat hij mij wel lui zou vinden omdat ik niets deed. Ik stond daar maar. Hij bleef kijken alsof hij verbaasd was over iets, maar hij zei niets en ik voelde me heel ongemakkelijk. Het was alsof hij dwars door me heen keek en ik wist niet wat hij zag. Ik dacht dat het wel weinig moois zou zijn.

Verder kreeg ik geen gelegenheid meer om dichtbij hem te komen. De avond voordat we weg zouden gaan zag ik hem boos op één van de mensen die altijd naast hem liep en altijd de rol op zich nam mensen op afstand te houden, opdat ze sheikh niet te veel voor de voeten liepen, wat overigens geen goede adab (manier van omgaan) is. Maar mensen gedragen zich in de buurt van de sheikh nu eenmaal vaak als kinderen, elkaar verdringend om zijn aandacht.

Ik stond even naast hem en prevelde: Asalamu aleikum and thank you for your hospitality. Hij reageerde daar niet op.

Toen ik thuis kwam wilde ik mijn foto weghalen van de moslimsite waar ik me had aangemeld als manzoekend. Ik schaamde me ineens dat ik me daarvoor had aangemeld. Toen ik dat wilde doen stuitte ik op het bericht van Ahmad, die mij graag beter wilde leren kennen. Daarna ontstond de drukke emailwisseling met Ahmad.

In de naqhbandi tariqat is het goed om toestemming of zegen te vragen aan je sheikh bij het doen van nika, bij scheiding, bij het maken van een grote reis of als je hem wilt bezoeken. Ik had toestemming gevraagd via een bevriende imam, die sheikh beter ‘kende’ dan ik. Via via kreeg ik een sms: dat sheikh Nazim aan Ahmad en mij zijn zegen gaf voor nika als wij het onderling eens waren. Die sms kwam op een heel cruciaal moment, dat zowel voor Ahmad als mij heel betekenisvol was.

Daarna ben ik nog een keer met Ahmad naar Cyprus geweest en dat was de laatste keer. Ahmad is nu ook murid. Toen ik sheikh Nazim nog nooit gezien had droomde ik van hem en in die droom zag ik ook zijn leermeester, sheikh Abdullah ad Dagestani. Ik heb een paar ervaringen gehad die spiritueel en telephatisch genoemd kunnen worden. Ik zag de moskee van sheikh Nazim in Londen, die ik nooit eerder gezien had, in een droom. Nu heb ik dit soort ervaringen niet meer. De awliya (soefiheiligen) zeggen: wonderen zijn als ‘menstruatie’ voor heiligen, iets onbelangrijks dat ze alleen laten gebeuren als het nodig is, maar niet onnodig tentoonstellen. En de wereld is een ‘karkas’.

Sheikh Nazim staat al met twee benen in akhira (het leven na de dood). Dat hij nog sohbets geeft is omdat hij van zijn murids houdt en omdat hij de wereld wil waarschuwen en van advies voorzien. Zijn hele leven heeft hij in dienst gesteld van Allah swta.

6 gedachten over “Mijn ervaringen met sheikh Nazim al Haqqani

 1. De Naqshabandi Tariqah ( alles lezen aub…heel belanrijk voor hiernamaals )
  Alle lof behoort aan Allah, we prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergeving. We zoeken toevlucht bij Allah, de Allerhoogste, tegen het kwaad van onze zielen en tegen onze verdorven daden. Wie door Allah wordt geleid, kan niet misleid worden en wie Hij doet dwalen, kan niet geleid worden. Ik getuig dat er geen ware god is die het waard is aanbeden te worden, behalve Allah, alleen, zonder deelgenoot of partner. Verder getuig ik dat Mohammad Zijn dienaar en Boodschapper is – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – moge Allah’s salaah en salaam ook met zijn zuivere familie zijn en al zijn nobele Metgezellen.
  O jullie die geloven, vreest Allah door alles te doen wat Hij bevolen heeft en te alles dat Hij verboden heeft te laten vol ware godsvrees voor Hem gehoorzaam Hem, wees Hem dankbaar en gedenk Hem altijd, en sterft niet anders dan als Moslims. (Soerah Aal ‘Imraan 3:102)
  O Mens, vreest jullie Rabb(1) Allah Die jullie schiep uit één enkele ziel Adam, ‘alayhis-salaam en Die daaruit zijn echtgenote Eva, ‘alayhas-salaam schiep en uit hen vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar om hulp en jullie rechten vragen en onderhoudt de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.(Soerah an-Nisaa- 4:1)
  O jullie die geloven, vreest Allah en weest Hem plichtsgetrouw en spreekt altijd het ware woord. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven. En wie Allah en zijn Boodschapper gehoorzaamt, waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald. (Soerah al-Ahzaab 33:70-71)
  Vervolgens: de meest oprechte rede is die van Allah’s Boek (de Qor-aan), en de beste leiding is de leiding van Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam. De slechtste zaken zijn de moehdathaat (nieuwe, verzonnen zaken in de religie), en iedere verzonnen zaak (in de religie) is een bid’ah (innovatie), iedere bid’ah is een dalaalah (misleiding) en iedere dalaalah is in het Hellevuur Om verder te gaan :
  Verder:
  Dit kleine boekje is een bescheiden poging om te analyseren en de leerstellingen en praktijken van de Tariqat ul Naqshbandi bloot in het licht van de Glorieuze Qur’aan en Sunnah , en is puur gedaan in het vervullen van onze plicht om de juiste bevelen en het kwade verbieden . In de loop der jaren vele afwijkende bewegingen zijn ontstaan in de islamitische wereld gebogen over beschadiging van de leringen van de Islaam en daarmee de moslims te misleiden . Een van de meest gevaarlijke van de hedendaagse bewegingen is de groep die bekend staat als de Naqshbandi Tariqat .
  Sheikh Nazim is overleden (moge Allah hem vergeven en genadig zijn) en nu >>
  Sheikh Hicham of sheikh memet ? wie krijgt de bayaat? En wie neemt je ziel als je dood gaat ?
  wat een strijd !
  Net als de meeste afwijkende groepen , zij beweren dat de islamitische massa’s zijn onwetend en zijn daarom behoefte aan een Sheikh ( leider ) , die wordt verondersteld om de geheime kennis van het ongeziene bezitten. Zij beweren ook dat alle religieuze teksten hebben een duidelijke uiterlijke betekenis bekend bij de massa’s en een verborgen betekenis alleen bekend is bij de sjeik , en dat de massa’s niet in staat zijn om contact Allah op hun eigen en dus behoefte hebben aan een tussenpersoon ( Sheikh) die zullen ze dicht bij Allah te krijgen als gegeven onbetwistbare en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid .
  Het grootste gevaar van deze groep ligt in het feit dat zij , tijdens het dragen van de mantel van de Islaam , zijn streven om het van binnenuit te vernietigen , in een vergeefse poging om het licht van de Islaam te doven en af te leiden van de moslims uit de werkelijkheid van de religie.
  Het realiseren van de ernstige dreiging van deze groep , hebben we de taak van het blootstellen van de valsheid van deze groep uitgevoerd , op zoek naar alleen het plezier van Allah ( swt) , hopen we dat de absurditeiten , drogredenen , en de extreem afwijkende karakter van deze groep zou zijn duidelijk blootgesteld aan die gevangen zitten in zijn greep en als een tijdige waarschuwing aan degenen die overwegen bij hen te voegen .
  De eenvoudige methode die we in het blootstellen van afwijkende opvattingen van de groep hebben aangenomen is om te citeren wat Allah (swt ) zegt in de Qur’aan en wat Zijn waarheidsgetrouw boodschapper Mohammed ( vrede zij met hem ) heeft gezegd in de authentieke Ahadith , en vervolgens te citeren overtuigingen of de positie van de groep ten opzichte van de zelfde kwestie , uit hun eigen publicaties gedrukt door Arafat Publishing House ‘ , en waar nodig toegelicht.
  In alle stevigheid deze groep hebben we de namen van de boeken gegeven , samen met het paginanummer waar we deze citaten hebben . Verwijzing naar de Qur’aan Ayaat en authentieke Ahadith te zijn verstrekt.
  Wegens gebrek aan ruimte zijn we gedwongen om te gaan met slechts enkele van de ernstige problemen van overtuigingen van de groep en de leringen die rechtstreeks in strijd zijn met de zuivere Islamitische leer , zoals geopenbaard in de Glorieuze Qur’aan en de authentieke Soennah .
  Dit boekje is geenszins een volledige uiteenzetting van het geheel van afwijkende opvattingen en leerstellingen van deze groep en al Qur’aan Ayaat geciteerd zijn slechts vertalingen van de betekenissen van de Qur’aan .
  We bieden dit boekje dient om de verwarring en onwetendheid die de mensen lijden aan ten aanzien van deze belangrijke kwestie te verwijderen en dat het zal al die oprechte zoekers naar de waarheid te redden van het vallen in tot Shirk .
  1 . De Islamitische GELOOF : Allah is de Enige Waarheid
  Allah (swt ) zegt in de Qur’aan –
  ” Dat is omdat Allah – Hij is de Waarheid en Hij is het die leven geeft aan dood. ” ( Qur’aan , hoofdstuk 22 , vers 6)
  • DE Naqshbandi GELOOF : Aba Yazid al- Bistami is de Waarheid
  Op pagina 15 van het boek ‘The Naqshbandi Way’ het leest –
  “Wie reciteert deze Ayah zelfs een enkele keer zal een hoge rang en een geweldige positie te bereiken, … hij krijgt wat de profeten en heiligen niet kon krijgen , en zal aankomen in het stadium van Aba Yazid al- Bistami , de imam van de bestelling die zei : “Ik ben de Waarheid ( al- Haqq ) . ”
  Bovenstaande uitspraak ‘ Ik ben de Waarheid ‘ – is een duidelijk voorbeeld van Shirk ( vereniging ) in het aspect van de Namen en Eigenschappen van Allah , omdat Al- Haqq in de definitieve vorm , is een van de unieke eigenschappen van Allaah en wordt niet gedeeld door elk geschapen wezen of ding , tenzij voorafgegaan door het voorvoegsel ` Abd betekenis” Slaaf van “of” Dienaar van ” . ( In feite is de Mystic al- Hallaaj werd publiekelijk geëxecuteerd als een afvallige voor durven openlijk te beweren goddelijkheid in zijn beruchte uitspraak ” Anal- Haqq .” – Ik ben de Waarheid )
  2 . DE Islamitische GELOOF : Geen aandelen met het bevel van Allah
  Allah (swt ) zegt in de Qur’aan –
  ” Voorwaar , Zijn bevel ( Allah ’s ) , wanneer Hij wil een ding , is alleen dat hij zegt het :” ZIJN ! En dan zal het zijn ” ( KUN FA YEKON )- (hoofdstuk 36 , vers 82) ; ! En op een andere plaats in de Qur’aan , Allah zegt =
  ” Zij hebben geen vriend buiten Hem en ( Allah ) ; evenmin Hij deelt Zijn bevel met wie dan ook . ” – ( 18:26 )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh heeft aandelen met het bevel van Allah
  Op pagina 33 van het boek ‘ Mercy Oceans – Part 1 ‘ , leest het ” De Kracht van de wali is zodanig
  dat hij alleen moet zeggen Kun ( zijn ) en dat zal zijn. ”
  Het bovenstaande is een ander voorbeeld van Shirk ( vereniging ) in het aspect van de heerschappij van Allah , omdat de Islamitische principe van de heerschappij van Allah stelt dat geen geschapen wezen kunnen delen in Gods eigenschappen en oneindige kwaliteiten , en elke poging om de Goddelijke attributen geven de schepping wordt aangeduid als Shirk (vereniging ) , de antithese van Tawheed ( de afzonderlijke vermelding van Allaah alleen voor de eredienst ) .
  3 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Niemand kon de Rank van de profeten of hun metgezellen te bereiken
  De Profeet Mohammed ( vrede zij met hem ) heeft gezegd in een bekende Hadith dat ,
  ” De beste mensen zijn degenen die in mijn generatie , en daarna degenen die hen volgen en daarna degenen die de laatste zal volgen … ”
  ( Sahih Bukhari , Volume 5 , Hadith # 3 , Arabisch – Engels Trans . )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sommige mensen kunnen een rang hoger dan de Profeten en hun metgezellen te bereiken .
  Op pagina 1 van het boek ‘The Naqshbandi Way’ het leest ,
  ” Onze meester de Sheikh zegt dat een persoon die erin slaagt om aan deze principes in onze tijd zal bereiken wat eerdere generaties niet bereiken … hij die een verheven stadium bereikt en een grote rang , zoals een rang die de profeten zelf en de metgezellen niet hebben bereikt . ”
  Op pagina 4 van het boek ‘ de Naqshbandi Way’ het leest ,
  ” Vooral degenen die vasthouden aan de Soennah van Profeet , zal speciale rang bereiken die niet geopend werden voor de eerste moslims generatie te bereiken – zelfs niet aan de metgezellen ‘ .
  De afwijkende vordering van het bereiken van de rang die de Profeten niet kon bereiken is een belangrijke misleiding van de Naqshbandiya als een moslim met zelfs de basiskennis van de Islaam zal bevestigen . Ten aanzien van de metgezellen ( moge Allah tevreden zijn met hen allen ) , de Profeet ( vrede zij met hem ) in een hadith overgeleverd door Anas bin Maalik ( Radhiallaahu Anhu ) zei –
  ” Na mij , zal je anderen de voorkeur gegeven om je te zien , dus wees geduldig tot je me ontmoeten. ”
  ( Sahih Bukhari , Volume 5 . , Hadith # 137 , Arabisch – Engels Trans . )
  Hij (vrede zij met hem) zei ook in verwijzing naar zijn metgezellen ( moge Allah tevreden zijn met hen allen ) ,
  “Want door Hem in Zijn hand mijn ziel , als je dergelijke van de berg Uhud in goud zou brengen , zou je hun acties niet kunnen bereiken . ” ( Sahih Bukhari )
  4 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Allah is boven de hemelen
  Allah (swt ) zegt in de Qur’aan –
  “Denk je veilig voelen , dat Hij ( Allah ) , die boven de hemelen is , zal niet leiden tot de aarde te zinken met je mee. ” ( Qur’aan , hoofdstuk 67 , vers 16) .
  En in een lange hadith gevonden in Sahih Muslim wordt overgeleverd dat de metgezel Mu ` awiyah ibn al – Hakam , ( Radhiallaahu Anhu ) sloeg zijn knecht meisje dat gebruikt om zijn schapen te verzorgen, en als resultaat wanneer de Profeet ( salallaahoe ` alayhi wa salaam ) en vroeg wat er moet gebeuren als een boetedoening voor het feit dat haar sloeg . De Profeet ( vrede zij met hem ) antwoordde: ” Breng haar naar mij ” zo Mu ` awiyah bracht haar naar de Profeet ( vrede zij met hem ) . De Profeet ( vrede zij met hem ) vroeg haar: ” Waar is Allah ? ” en zij antwoordde “Above the Sky ” toen de Profeet ( (vrede zij met hem) ) vroeg haar: ‘ Wie ben ik ?’ en zij antwoordde: ” U bent de Boodschapper van Allah ” , dus de Profeet ( vrede zij met hem ) zei: ” Bevrijd haar , want voorwaar, is ze een ware gelovige . ” ( Sahih Muslim , Vol 1 , Hadith # 1094 , Engels Vertaling )
  DE Naqshbandi GELOOF : Allah is overal
  Op pagina 13 van het boek Haqiqat ul Haqqani het leest ,
  ” Allah de Almachtige is overal , maar vooral in de Baitullaah ( KAABA / moskee )zoals Hij heeft Zichzelf noemde het het huis van Allah . Want het het huis van de Heer te worden genoemd , moet de Heer van het huis in.”
  Het concept van Allah alomtegenwoordig is niet Islamitische als de hierboven Qur’aan Aayah en de authentieke hadith bevestigen . Inderdaad als Allaah overal was dan zou er geen noodzaak voor de Profeet ( salallaahoe ` alayhi wa salaam ) om omhoog te gaan door de zeven hemelen in de nacht van Mi ` raaj om Allah te ontmoeten – hij zou in de directe aanwezigheid van Allah zijn geweest in zijn eigen huis .
  5 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Niemand heeft de kennis van de Laatste Dag , behalve Allah
  Allah (swt ) zegt in de Qur’aan ,
  ” Voorwaar, de kennis van het Uur is bij Allah ( alleen) . ” ( 31:34 )
  En volgens de bekende hadith , waar de engel Djibriel ( ‘ aleihi salaam ) kwam in de gedaante van de mens , citeren we het onderdeel van de Hadith dat onze zaak relevant is , na vragen over Islaam , Imaan en Ihsaan , Angel Jibreel ( ` aleihi salaam ) vraagt Profeet Mohammed ( vrede zij met hem ) ” vertel me dan over het uur ( wat betekent dat de laatste dag ) ” , de profeet Mohammed ( sallallahu ` alayhi wa salaam ) antwoordde: ” Degene ondervraagd over het weet niet beter dan de vraagsteller . ”
  ( Sahih Muslim , vol 1 , Hadith # 4 , Engels Vertaling )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh beschikt over de kennis van de Laatste Dag .
  In het begin van pagina 19 van het boek ‘ Mercy Oceans – part one ‘ , leest het –
  “Deze tekenen hebben gekregen ons indicatie dat de Last Day komt is bijna precies nu … we zullen getuigen dat grote gebeurtenis binnen twee jaar . ”
  Het bovenstaande boek ( Mercy Oceans ) werd gepubliceerd in 1987 en het ik bijna ‘twintig jaar sinds de publicatie ervan , maar de laatste dag nog steeds niet gezien. Hoe zou het zijn wanneer inderdaad heeft Allah duidelijk in de Qur’aan vermeld ,
  “Zeg Niemand in de hemelen en op aarde kent het onzienlijke , behalve Allah . ” ( Qur’aan , hoofdstuk 27 , vers 65 )
  6 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Gelovigen en ongelovigen zijn niet gelijk.
  Allah (swt ) zegt in de Qur’aan – de gelijkenis van de twee partijen ( ongelovigen en gelovigen ) is als de blinde en de dove en de ziener en de hoorder . Zijn beiden gelijk ? Zal u niet dan acht ? ‘ ( Qur’aan , hoofdstuk 11 , vers 24 )
  DE Naqshbandi GELOOF : Gelovigen en ongelovigen zijn gelijk
  Op pagina 12 van het boek ‘ de Naqshbandi Way’ , leest het ,
  ” Allah maakt geen onderscheid tussen de niet – gelovige en de faasiq ( verkeerde dader ) of tussen een gelovige en een moslim . In feite zijn ze allemaal gelijk zijn aan hem . ”
  Verder op pagina 16 van hetzelfde boek leest , ” Allah maakt geen onderscheid tussen een ongelovige of een hypocriet of tussen een heilige en een profeet . ”
  7 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Geen tussenpersoon tussen Allah en de mens
  Allah (swt ) zegt in de Qur’aan ,
  ” En wanneer Mijn dienaren u ( O Mohammed ) over Mij , dan ( beantwoorden ) , Ik ben inderdaad in de buurt ( om hen in kennis) , ik reageren op het aanroepen van de smekeling , wanneer hij Mij aanroept . ” ( Qur’aan , hoofdstuk 2 , vers 186 )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh is intermediair tussen Allah en de mens
  Op pagina 23 van het boek Haqiqat ul Haqqani het leest ,
  “Als er niet Mowlana Sheikh Nazim tussen ons en Seyyidina Mahdi ( Alai ) , of tussen ons en de Heilige Profeet Mohammed ( Sal ) , of tussen ons en Allah de Almachtige , zou niemand kunnen bereiken om Goddelijke kennis … dit is omdat Mowlana Sheikh Nazim is de tussenpersoon tussen ons en deze stations . ”
  [ Men moet weten dat de praktijk en het geloof van het hebben van een intermediair tussen mens en God is een heidens gebruik , rechtstreeks geleend van andere religies zoals het christendom, die gelooft dat de dominee of de kerk priester een intermeidary tussen mens en God en dus belijdenis van zijn zijn zonden wordt gedaan om hen en niet rechtstreeks tot God .
  8 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Nee woordvoerder tussen Allah en de mens op de Dag des Oordeels .
  Adi bin Hatim ( radhiallaahu ` anhu ) meldde dat de Boodschapper ( vrede zij met hem ) zei:
  “Er is niemand onder u of hij zijn Heer zal zeker praten met hem , zonder enige Woordvoerder tussen hem en zijn Heer . ”
  ( Sunan Ibn Maajah , Vol 1 , Hadith # 185 , Engels Vertaling )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh zal een woordvoerder tussen mens en Allah op de Dag des Oordeels
  Op pagina 11 van het boek Haqiqat ul Haqqani het leest ,
  ” Wanneer een persoon Bayyat van Mowlana , zal Mowlana met die persoon . Zelfs totdat hij voor Allah de Almachtige heeft bereikt zal Mowlana met hem , toen Allah de Almachtige vragen deze persoon moet Mowlana alle vragen beantwoorden in plaats van hem . ”
  9 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : (Voor iets gebeurt ) het is alleen wat Allah wil
  Zodra een metgezel van de Profeet (salallaahoe ` alayhi wa salaam ) besloot zijn verklaring aan de Profeet ( vrede zij met hem ) met de uitdrukking ” Het is wat Allah wil en je wil. ” De Profeet ( salallaahoe ` alayhi wa salaam ) onmiddellijk gecorrigeerd hem zeggen – ‘ je maakt me een gelijke met Allah ? Zeg het is wat Allaah alleen wil ‘ ( Verzameld door Ahmad – Arabisch ) .
  DE Naqshbandi GELOOF : Het is wat Allah en de heilige willen.
  Op pagina 23 van het boek ” Quthub ons Sailan ” , die is geschreven door de plaatselijke hoofd van de groep , het leest
  ” Op een ochtend in de krant las ik dat de Wakf raad had overgenomen de Dewatagaha moskee op zoek naar de chief curator op het moment , voorzitter van de commissie welzijn en chief trustee , MIM Shaukat kwam naar mijn plaats een paar dagen later om uit te vinden wat hij kon doen in die kwestie als chief trustee , vertelde ik hem dat als het de wil van Allah en de heilige, en niets kon worden gedaan op zijn kant . ”
  10 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Allah heeft de leiding van de schepping.
  Allah (swt ) zegt in de Qur’aan –
  ” En Allah is een Wakil ( Guardian ) over alle dingen. ” ( Qur’aan , hoofdstuk 11 , vers 12 )
  En op een andere plaats , Allah ( Subhana wa ta ` aalaa ) zegt:
  ” Hij ( Allah ) regelt (elke ) affaire uit de hemel naar de aarde . ” ( Qur’aan , hoofdstuk 32 , vers 3 )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh is verantwoordelijk voor de schepping
  Op pagina 15 van het boek ‘ Haqiqat ul Haqqani ‘ het leest ,
  “Elk ding dat jij onder de geestelijke controle van de Sultan al Awliya , hij is degene die de leiding heeft van de hele mensheid in dit universum , hij is ook verantwoordelijk voor de hele wereld van de djinn en de Engelen . ”
  Nogmaals het bovenstaande geloof is een van Shirk ( vereniging ) in het aspect van de heerschappij van Allah , zoals al eerder uitgelegd.
  11 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Niemand kan een slechte situatie te veranderen , behalve Allah
  Allah (swt ) zegt in de Qur’aan ,
  ” En als Allah raakt u met kwaad , niemand kan het, maar Hij verwijderen … ” ( Qur’aan , hoofdstuk 6 , vers 17 )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh kan een slechte situatie te veranderen .
  Op pagina 26 van het boek ‘ Haqiqat ul Haqqani ‘ in de 2e paragraaf leest ,
  ” Als een slechte situatie is om een mureed van zijn te komen , Sheikh heeft de macht om het te veranderen . ”
  12 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Geen kan iedereen het paradijs betreden of te redden van de hel , behalve Allah .
  De Profeet Mohammed ( vrede zij met hem ) zei in een authentieke Hadith –
  . ” O, mensen van Quraysh , veilige bevrijding van Allah ( door het doen van goede daden ) Ik kan je niet helpen tegen Allaah O zonen van Abdoel-Moettalib , ik kan je niet helpen op alle tegen Allah ; . O ( mijn oom ) Abbas ibn Abdul – Moettalib , O ( mijn tante ) Safeeyah , ik kan je niet helpen tegen Allah , O Faatimah , dochter van Mohammed , vraag me wat je wilt, maar ik heb niets die u kan helpen tegen Allah ” .
  ( Sahih Muslim , Vol 1 , Hadith # 402 , Engels Vertaling )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh kan een paradijs binnengaan en opslaan van een uit de hel .
  Op pagina 30 van het boek Haqiqat ul Haqqani , in de 3e paragraaf , het leest –
  ” Sheikh zal niet toestaan dat een van zijn Murieds naar de hel voeren , … Sheikh Nazim zullen alle volgelingen maken in dit paradijs aan te gaan . ”
  13 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : De Engel van de dood zal de ziel van de stervende te nemen .
  Allah (swt ) zegt in de Qur’aan ,
  “Zeg de Engel van de dood , die over jullie is aangesteld , zal uw ziel nemen, dan zult gij tot uw Heer worden gebracht . ” ( Qur’aan , 32:11 )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh zal de ziel van de stervende te nemen
  Op pagina 35 van het boek ‘ Haqiqat ul Haqqani “op de lijst ” No ondervraging in het graf ‘ , leest het –
  ” Zoals voor iedereen die is gerelateerd aan Mowlana Sheikh Nazim als mureed , zal de Engel des Doods Israël ( Alai ) niets met hem te maken hebben , de ziel van deze mureed op het tijdstip van zijn overlijden zal worden genomen door Mowlana Sheikh Nazim , hij zal kijken naar de mureed en meteen de ziel van die mureed zal zijn lichaam verlaten . Er is niets voor ofwel de Engel van de dood of voor de engelen van het graf te maken met de Murieds van Sheikh Nazim . ”
  14 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Geen verborgen kennis in de Islaam , is alles gegeven in de Qur’aan en Sunnah .
  De Profeet Mohammed ( vrede zij met hem ) zei in een authentieke hadith –
  “Ik heb niet verlaten alles wat Allah bevolen u , behalve dat ik jullie heb besteld met het, noch iets dat Allaah verbood jullie , behalve dat ik je verbood het.” ( Sahih al- Baihaqee 7:76 , Arabisch )
  DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh heeft kennis verborgen .
  Ondanks het bovenstaande duidelijk hadith , de afwijkende Naqshbandi beweren dat er ‘ geheime kennis ‘ met de Sheikh, bijvoorbeeld op pagina 60-61 van het boek ‘ Haqiqat ul Haqqani ‘ in de 3e paragraaf leest –
  ” Grote hoeveelheden verborgen kennis zijn aan zijn Murieds door Mowlana Sheikh Nazim op deze wijze gecommuniceerd . Vragen van deze Murieds betrekking tot het dagelijks leven , of vragen met betrekking tot religie … en ook vele andere onderwerpen zijn beantwoord door Mowlana Sheikh Nazim (moge Allah hem vergeven ). Bij deze vorm van communicatie is verleend aan een mureed , niet langer moet hij zijn toevlucht te boeken om zijn kennis verder . ”
  15 . DE ISLAMITISCHE GELOOF : Als Allah houdt van een persoon …
  De Boodschapper van Allaah (salallaahoe ` alayhi wa salaam ) zei als overgeleverd door Abu Huraira ( radhiallaahu ` anhu ) dat ,
  ” … Allah zei … de meest geliefde dingen waarmee mijn slaaf komt dichter tot Mij , is met wat ik heb bevolen bij hem , en mijn slaaf blijft dichterbij komen naar Mij door het uitvoeren nawafil ( bidden of het doen van extra daden naast hetgeen verplicht is ) tot ik hou van hem , dus ik word zijn gehoor waarmee hij hoort , en zijn gezichtsvermogen waarmee hij ziet , en zijn hand waarmee hij grijpt … ”
  ( Sahih Bukhari , Volume 8 , Hadith 509 , Arabisch – Engels Trans )
  [ De bovenstaande hadith mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd door de lezer . Wat het betekent gewoon is zoals is verklaard door de geleerden van Hadith is dat , wanneer Allah wordt zijn gehoor betekent dat de knecht hoort alleen Halal spraak en zal weg te houden van het horen van verboden toespraak . En wat betreft het zicht , dan betekent dit dat hij ziet alleen dat wat is toegestaan om te zien en weg te houden van het zien van datgene wat Haraam en in het geval van de handen dan betekent dit dat hij zal alleen maar aanraken en gebruiken zijn handen in dat wat Halal en zal zich onthouden van het aanraken en doen Haraam mee. ]
  DE Naqshbandi GELOOF : Direct in tegenspraak met de bovenstaande hadith .
  Op pagina 62 van het boek ‘ Haqiqat ul Haqqani ” in de laatste paragraaf leest ,
  ” Sommige van de Murieds van Mowlana Sheikh Nazim ervaring dat Mowlana verschijnt in hen , wanneer dit gebeurt , zijn ze niet meer bewust van zichzelf als zichzelf , ze verliezen hun identiteit en zijn zich bewust van zichzelf als hun Sheikh. Zij zien door de ogen van Mowlana toen de kijk , ze horen via Mowlana oren wanneer ze horen , en ze spreken Mowlana woorden als ze spreken .. ”
  16 . DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh kan worden in elke plaats op hetzelfde moment .
  Op pagina 33 van het boek ‘ Haqiqat ul Haqqani ‘ het leest ,
  ” Mowlana Sheikh Nazim kan ook aanwezig zijn in zijn vorm en lichaam op verschillende plaatsen tegelijk zijn.”
  Ook op pagina 65 van hetzelfde boek leest in de 2e paragraaf ,
  “Soms , Murieds zijn vervoerd naar andere landen en plaatsen . Bijvoorbeeld , kunnen zij in een moment worden vervoerd naar Londen … sommige zijn bekend Mekka , Medina , Londen en Bagdad te hebben bezocht in momenten door de kracht en de genade van Sheikh Nazim . ”
  DE ISLAMITISCHE positie op de bovenstaande Naqshbandi positie
  In een Hadith , de Profeet Mohammed ( salallaahoe ` alayhi wa salaam ) zei:
  “Er zijn drie soorten djinn , een type vliegt door de lucht … ” (overgeleverd door al- Hakim , Tabaraani en al- Baihaqi , Arabisch )
  En Allah zegt in de Qur’aan ,
  ” En voorwaar , waren er mannen onder de mensen die hun toevlucht nam met het mannelijke onder de djinn , maar ze ( djinns ) steeg ze ( de mensheid ) in zonde en ongeloof . ” ( Qur’aan , 72:6 )
  17. DE Naqshbandi GELOOF : Sheikh heeft twee gezichten .
  Op pagina 21 van het boek ‘ Haqiqat ul Haqqani ‘ in de eerste paragraaf beschrijven Sheikh Nazim , het leest –
  ” Hij ( Sheikh) heeft nu een gezicht naar de wezens en een gezicht naar Allah de Almachtige , daarom is hij bij Allah de Almachtige de hele tijd! ”
  DE ISLAMITISCHE positie op de bovenstaande Naqshbandi geloof
  De Profeet Mohammed ( vrede zij met hem ) zei terecht , zoals gerapporteerd door de metgezel Abu Huraira ( radhiallaahu ` anhu ) die zei dat de Boodschapper van Allah ( vrede zij met hem ) zei:
  ” De slechtste onder de mensen is de dubbele geconfronteerd een.”
  ( Sahih Muslim , vol 4 , Hadith # 6300 – Engels Vertaling )
  Ook de metgezel Ammaar ( radhiallaahu ` anhu ) verslag van de Profeet ( vrede zij met hem) ,
  ” Hij die twee geconfronteerd in deze wereld , zal twee tongen van vuur hebben op de Dag der Opstanding . ”
  ( Sunan Abu Dawud , Vol 3 , Hadith # 4855 – Engels Vertaling )
  Uit het voorgaande , beknopte presentatie van afwijkend geloof de Naqshbandi groep , in shaa ‘ Allah , er mag zelfs niet de geringste vermoeden van een twijfel in de geest van de oprechte lezer over afwijkende aard en valsheid van de groep blijven. Het is alleen de onwetende , schromelijk bevooroordeeld en oneerlijk sympathisanten van de groep , die zal nog steeds de mening dat de leringen en overtuigingen van de groep in overeenstemming zijn met de Qur’aan en Sunnah , omdat het duidelijk is geweest en besluitvaardig bewezen gewoon het om precies te zijn tegenovergestelde.
  In het voorgaande artikel , zou de lezer hebben gemerkt dat alles wat van de genoemde zuivere islamitische geloof is tegengesproken door deze afwijkende groep . In feite is de Profeet Mohammed ( vrede zij met hem ) had ons gewaarschuwd over het uiterlijk van dergelijke afwijkende groepen , toen hij zei in een authentieke vertelling gemeld door Abu Amir al- Hawdani ( radhiallaahu ` anhu ) ,
  “Inderdaad degenen die voor u geweest zijn , van de mensen van het boek ( Joden en Christenen ) gesplitst in zeventig sekten , en deze religie wordt gesplitst in drieënzeventig ; tweeënzeventig zal gaan naar het hellevuur , en een van hen gaat naar paradijs , en het is de Jamaa `ah . ” ( Abu Dawud , vol 3 , Hadith # 4580 , Engels Vertaling )
  [ De term Jamaa `ah werd verklaard door de metgezel ` Abdoellaah ibn Mas ` ood ( radhiallaahu ` anhu ) in die zin dat die instemt met de waarheid . Hij zei in zijn beroemde uitspraak : “De Jamaa ` ah is dat die instemt met de waarheid , ook al is het een enkele persoon . ” ( Overgeleverd door ibn Asaakir in Tareekh Dimashq – Arabic ) ]
  Dan is er geen twijfel dat elk van deze groepen claimt voor zichzelf dat het de opgeslagen groep , en dat het juist is en dat het alleen volgt de Boodschapper ( vrede zij met hem ) , maar de weg van de waarheid is een manier en het is degene die leidt tot de zaligheid , en een andere manier is een van de manieren van misleiding die tot het verderf leidt zoals duidelijk is te verklaren door de Profeet ( vrede zij met hem ) in een andere hadith , gemeld door de metgezel ` Abdoellaah ibn Mas ` ood ( radhiallaahu ` anhu ) , die zei:
  ” Allah ’s Boodschapper ( salallaahoe ` alayhi wa salaam ) trok een lijn met zijn hand en zei: ” Dit is het rechte pad van Allah . ” Hij trok vervolgens lijnen zijn recht en links daarvan en zei: “Dit zijn de andere wegen , die dwaling te vertegenwoordigen en die aan het hoofd van elk pad zat een duivel uitnodigen van mensen om het ( weg ) . ” Hij toen reciteerde :” En voorwaar, dit is Mijn rechte pad , dus volg het, en volg niet ( andere ) wegen , voor zij zullen u weg van Zijn pad te scheiden. ” ( Overgeleverd door Ahmad , an- Nasaa’ee en ad – Daarimee en in Miskhaat ul- Masaabih , Vol 1 , Hadith # 166 , Arabisch – Engels Vertaling verzameld )
  Dus is het pad te houden aan het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper ( vrede zij met hem ) , zoals gebeurt in de volgende hadith . De Profeet ( vrede zij met hem ) zei:
  “Ik heb je achter met twee dingen , zolang je vast te houden , zul je nooit verdwalen , zijn ze het Boek van Allah en mijn Soennah . ” ( Verzameld door Imaam Maalik rahimehoellaah in zijn Muwatta , het Boek van decreet . Hadith # 3 , pagina 434 , Engels Vertaling )
  Dus het criterium om de vordering van een groep of persoon die beweert te zijn op de juiste weg te oordelen , is om te zien hoe dicht haar overtuigingen en leerstellingen zijn in overeenstemming met de Qur’aan en Sunnah .
  De externe misleidende bewering van de Naqshbandi groep , onder het mom van de Islam moet een middel om verwarring voor iedereen niet zijn , als aan de realiteit van zijn afwijkend karakter . De geschiedenis is een getuige van de bekende slogan : “Als je ze niet kunt verslaan , ze wordt dan lid van ” – dit is precies wat de groep doet. Het doel is om de Islaam van binnenuit te vernietigen , het dragen van de mantel van de Islaam .
  Een serieuze inspanning moeten worden geleverd om de volgelingen van de groep die echt kunnen worden op zoek naar het licht van de zuivere Islaam te verlichten , maar als gevolg van hersenspoeling van de groep zijn gevallen in zijn greep .
  Wat is in dit boekje gezegd is niet te lichtvaardig worden genomen , want dit is een zaak die een persoon geheel buiten de vouw van de Islaam zou rekening kunnen worden Kufr ( ongeloof ) . Dit is niet een gewone mening van leken , maar de uitspraak van de Ulama ‘ van de Islaam , die iedereen die over dergelijke rare overtuigingen , die de fundamenten van de Islamitische geloof tegenspreken , en blijven volharden in dergelijke overtuigingen , zelfs nadat het bewijs hebben uitgesproken is duidelijk aangetoond aan hen, risico’s die buiten de vouw van de Islaam . Het moet in gedachten worden gehouden dat de bovenstaande verklaringen worden getroffen voor kennisoverdracht en niet op verklaring van Kufr ( ongeloof ) van alle mensen te maken.
  Het is verplicht op de ` Ulamaa ‘ een poging om het publiek via alle beschikbare middelen over afwijkende karakter van de groep te maken. Artikelen blootstellen van de groep moet worden geschreven en verspreid . Veel moslims hebben passief zat voor een lange tijd , in de overtuiging dat de groep snel zou een sisser aflopen en verdwijnen . In plaats daarvan heeft de kanker groei onverminderd voort en ongecontroleerd voortgezet. Wat betreft degenen die in weerwil van wat ze gelezen hebben , blijven twijfels over het blootstellen van de groep als gevolg van hun wens om een beeld van eenheid met betrekking tot de Islaam te behouden hebben , laat ze dan nadenken over het volgende incident : “Als sommige mensen genoemd om Imam Ahmad ibn Hanbal ( rahiemehoellaah ) dat ze voelde zich ongemakkelijk over het bekritiseren van mensen (die in hun geloof waren afgeweken ) , antwoordde hij – ” Als ik om te zwijgen , hoe zouden dan de massa weet waarheid van leugen ? ” ( Overgeleverd door Imaam Ibn Taymeeyah in Majmoo `ah ar – Rasaa’il wa al- Masaa’il , vol 4 , Page 10 , Arabisch ) . Volgens de unanieme instemming van de islamitische geleerden , die afwijkende geschriften en religieuze riten te introduceren , in tegenstelling tot de Qur’aan en de Soennah te worden blootgesteld en de Muslm volk waarschuwde tegen hen . in feite, toen Imam Ahmad ibn Hanbal ( rahiemehoellaah ) werd gevraagd of iemand die gevast , gebeden en zich afgezonderd in de Masjid was hem dierbaarder dan hij die zich uitspraken tegen mensen betrokken bij afwijkingen , antwoordde hij , als men vasten , bidt en zondert zichzelf, doet hij dat voor zich alleen , maar als hij spreekt zich uit tegen afwijkingen , doet hij dat voor moslims in het algemeen , dat is meer nobel .
  Hiermee sluiten we dit artikel . Na dit artikel gelezen te hebben , als u denkt dat het is uw plicht en verantwoordelijkheid om Allah , om je broeders en zusters te waarschuwen , dan niet langer een stille toeschouwer te zijn , de waarheid te verspreiden om het beste van uw vermogen . Misschien kunt u een ziel of twee te redden uit de klauwen van de afwijkende groep .
  Tot slot vragen wij Allah om ons allen de towfeeq geven aan de waarheid te herkennen , te begrijpen , te implementeren en te bellen om te het.

  • Bedankt voor uw uitgebreide reactie. Natuurlijk moeten we ons niet om de tuin laten leiden door valse profeten en verbasteringen van de islam zoals Allah swta die in oorsprong bedoeld heeft. Daarom is het fijn dat de Qur’an Karim er is in vele talen evenals de hadith. Moslims en niet-moslims kunnen nu zelf lezen wat Allah hierover heeft gezegd in de Helige Qur’an en wat er is overgeleverd in de overleveringen van de heilige sws.
   Uw reactie komt op mij over als letterlijk vertaald uit een andere taal en is daarom geschreven in slecht Nederlands. Op deze manier komen argumenten niet goed over. Spreekt u zelf de Nederlandse of de Engelse taal? Dan zou het duidelijker zijn voor de lezer als u deze argumenten en citaten goed formuleert in het Nederlands of desnoods het Engels wat ook veel mensen wel kunnen volgen. Als u dat zou willen doen, zal ik uw reactie zeker nogmaals plaatsen. Ieder heeft recht op een eigen mening, maar zoals u deze nu formuleert komt het niet goed over.

  • Ik zie dat de link die ik geplaatst heb niet meer verwijst naar enig boek of citaat. Zal hem weghalen. Er zijn tal van goede boeken van Sheikh Nazim. De beste echter (vind ik) zijn die uit de beginjaren. De serie Mercy Oceans is heel goed. Hierin vertelt Sheikh Nazim vooral heel praktisch over de strijd die een ieder heeft te voeren met zijn/haar nafs. In de woorden van skeikh Nazim in die boeken klinken de wijze lessen door van zijn leermeester sheikh Abdullah Ad Daghestani.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *