Islamhaat

Het neemt steeds meer toe, de islamhaat. In Nederland, in België, in Duitsland, Frankrijk. Ik weet niet hoe het in de andere landen is. Wat ik wel zie, zijn de talrijke hatelijke stukken over de islam die nu geschreven worden in kranten en opiniebladen en nog erger, de reacties op deze artikelen door mensen (meestal onder pseudoniemen). Waar komt die haat toch vandaan?
Al jaren wordt er in Nederland ritueel geslacht en jongetjes worden besneden in de joodse en islamitische gemeenschap. Enkele jaren geleden werd de besnijdenis uit het ziekenfondspakket gehaald en de ouders moeten die nu zelf bekostigen (€300). Ok, daar is mee te leven, ook al is het een beetje vreemd als je je realiseert dat abortus, IVF en geslachtsverandering wel vergoed worden. Maar goed, wellicht is het zo dat wie hier geloven wil, dat ook maar in zijn portemonnee dient te voelen.
Maar nu gaan er ook al stemmen op om het ritueel slachten en de besnijdenis te gaan verbieden. Dit onder het mom van bescherming van de rechten van dier en minderjarig kind. Kennelijk maakte men zich daar eeuwenlang niet druk om, maar nu plotseling wel. Vreemd is dat, als je deze plotselinge drukte om dieren- en kinderwelzijn plaatst naast wat er verder plaatsvindt in de westerse wereld. Het belang van de gezondheid van milieu, mens en dier is verder geheel ondergeschikt gemaakt aan economische belangen, maar die hebben kennelijk meer recht van bestaan dan religieuze voorschriften. Niemand vecht deze belangen aan. De banken heersen over ons en niemand protesteert daartegen.
Maar plotseling trekt de Nederlandse burger het zich aan hoe de dieren aan hun eind komen (een snelle dood, waar bij het dier de halsslagader wordt doorgesneden met een vlijmscherp mes, waardoor bewusteloosheid snel intreedt, waarna het dier doodbloedt vs een “verdoving” d.m.v. een spies dwars door de hersens van het dier, hetgeen wordt gezien als minder pijnlijk/ traumatisch-?-). Daarnaast maken burgers zich ineens druk om het voorhuidje van jongetjes, die niet eens tot hun eigen gezin behoren. Plaatsvervangend zien zij het als een traumatische ervaring voor het jongetje, waarna deze “voor het leven verminkt” zou zijn. Enkele chirurgen durven zelfs vergelijkingen te trekken met vrouwenbesnijdenis (NB voorgeschreven in geen enkel geloof en gelukkig verboden!) en noemen die in sommige gevallen minder traumatisch en verminkend dan de jongensbesnijdenis (!). Door wie worden deze “geneesheren” betaald om zulke onzin te beweren?
Naast deze twee gevoelige geloofspunten, waarop de islam en het jodendom nu regelrecht worden aangevallen doen er talloze indianenverhalen de ronde over de inhoud van de koran en de vermeende twijfelachtige levenswandel van onze geliefde profeet Mohammed sws. Als de moslim zich hierdoor pijnlijk beledigd voelt, omdat voor ons Mohammed het grote voorbeeld is van hoe de mens hoort te zijn, dan wordt hem verweten dat hij geen “gevoel voor humor heeft” en zich zielig heeft laten indoctrineren door een heel erg foute ideologie. Het allernieuwste is de islam niet langer te willen zien als een geloof, maar deze te willen afdoen als een “ideologie”, die gesticht zou zijn door een “gewelddadige tiran”. Astagfirrullah.
Sommige vinden het een belediging dat de moslim ook Jezus als een profeet erkent, naast alle andere profeten met als laatste Mohammed sws. Hoe durven wij Jezus te vergelijken met Mohammed, wordt dan gezegd. Jezus zou vredelievend zijn en de profeet Mohammed juist niet.
Mohammed sws was zeer vreedzaam, net als alle andere profeten. Alle profeten hadden tijdens hun leven te maken met ongelovigen die hen uitlachten en probeerden te pijnigen op alle mogelijke manieren.
Nu is het mode om postuum onze geliefde profeet Mohammed sws te beledigen. O, als mensen wisten over wie ze het hadden en wie zij op zo lage wijze durven te bespotten en vernederen en met welk heilig boek zij te maken hebben, de koran. Dan zouden ze voelen wat vele moslims en ik voelen en hiermee niet langer doorgaan. Als je niet weet waarover je praat, zeg dan liever niets.
Men zegt dat Wilders veel minder invloed heeft op ons Nederlanders dan hij zou willen. Misschien is dat ook wel zo in politiek opzicht. Maar wat betreft het gif van zijn ideeĂ«n over islam en moslims, merk ik dat dit overal doorheen sijpelt. Ook mensen die beweren dat zij zeker geen pvv-stemmers zijn hebben zich het “gedachtengoed” van Wilders en Hirshi Ali eigen gemaakt. Bij gebrek aan een andere referentie (in de media is het Wilders vs extreme lieden als Sharia-4 en……. verder niets) hebben mensen kritiekloos de “korankennis” van Wilders overgenomen als “bron van kennis over de islam”. Moslims, anders dan de salafisten en wahabis die zoveel in het nieuws komen, nemen niet de moeite hun geloof te verdedigen en als zij dat al doen worden zij genadeloos afgebrand door zogenaamde “onafhankelijke denkers”. Tolerantie en democratie zijn ver te zoeken, als het gaat om het accepteren van onze islamitische medeburger. Gebrek aan kennis over islam en onwil deze kennis te vergaren is daarvan oorzaak nummer Ă©Ă©n.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *