En nu is het woord aan Ahmad

Zoals sommige trouwe lezers al weten, ben ik op dit moment bezig het boek van Ahmad te vertalen dat hij uitgaf in 2006. Ik ben er bijna mee klaar. Nog ongeveer 20 bladzijden. Ik begreep, terwijl ik dit boek vertaalde, waarom Ahmad dit boek schreef, nadat hij een flinke tijd zich verdiept had in de geschiedenis van zijn ’tierra’, Andalusië. Hij schreef het voor een groot deel uit verontwaardiging omtrent de vooroordelen, die in het noorden van Spanje heersen over Andalusië. Een visie, die wordt tegengesproken door de geschiedenis. Maar deze geschiedenis wordt verzwegen in de klaslokalen van Spanje.

Het boek dat hij schreef is vrij droog en het bevat veel moeilijke woorden. In naar mijn mening vaak onnodig ingewikkelde taal, probeert hij in dat boek zijn punt te maken. Het boek moet ook gezien worden als een antwoord op wat intellectuelen in zijn land beweren en dat doet hij in hun ’taal’, dat wil zeggen in zinnen met bijzinnen, zie soms een hele bladzijde beslaan. Ik ben zo vrij geweest in mijn vertaling van het boek die zinnen op te delen in hapklare brokken, zodat het boek beter te lezen zou zijn. Ik hoop dat ik zijn verhaal daarmee voldoende recht heb gedaan.

Gisteren vroeg ik hem waarom hij zoveel moeite had gedaan om dit boek te schrijven. Immers waarschijnlijk alleen mensen die het al met hem eens zijn hebben zijn boek gelezen. Had hij zijn tijd niet beter kunnen besteden door bijvoorbeeld een vreemde taal te leren? Maar toen legde hij me op heel hartstochtelijke wijze uit waarvandaan zijn motivatie om dit boek te schrijven is gekomen. Dat hij als werknemer zijn hele leven aan den lijve gevoeld heeft hoe het politieke stelsel van de Spaanse staat de Andalusiër onderdrukt heeft vanaf de kruistochten en de inquisitie tot op de dag vandaag.

Zijn verhaal ging meer leven voor mij, toen hij uit zijn hart sprak en zonder moeilijke woorden en frasen. Ik zei: ‘Waarom schrijf je dit alles niet op, zoals je nu tegen mij praat? Ik denk dat dit voor de lezer veel beter overkomt en dat dan jouw argumenten nog meer tot hun recht zullen komen en begrijpelijk worden’.

En daarmee is hij nu begonnen in een serie artikelen, waarvan hij vandaag het eerste schreef. Ik wil ze hier publiceren in dit weblog. Vandaag de eerste, hier in het Spaans, de originele versie.

Degenen die Spaans kunnen lezen kunnen dit artikel in zijn originele vorm alvast lezen. In het volgende stukje volgt mijn vertaling van wat hij hier schrijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *