Ahmad over islam

De nacht dat ik een droom had waaruit ik concludeerde dat ik moest stoppen met kijken op twitter, had Ahmad ook een droom. Hij droomde dat hij een groep mensen vertelde over islam. ´Ik leek wel een soort predikant,´ lachte hij er zelf over. Maar de droom had hem wel geïnspireerd wat betreft zijn geloof, dat hij ziet als iets heel anders dan godsdienst.

Ik zei: ´Waarom zet je die gedachten niet op schrift?´ Dat heeft hij gedaan. Ik vond het leuk om zijn korte stuk erover te lezen. Hij belicht de islam vanuit het standpunt van landbouw, voeding en het omgaan met de natuur, iets dat ik bij hem vind passen vanuit zijn achtergrond. Daarom vond ik het de moeite waard om het hier, vertaald in het Nederlands te delen in mijn weblog.

De islam is ontstaan als een richtlijn voor het leven, zoals alle godsdiensten. Alle profeten waren boodschappers met advies hoe men het beste kon leven, in vrede en in harmonie met elkaar en de natuur. Hoe meer deze godsdiensten bolwerken van macht werden, hoe meer ze verstikkend werden voor de mens en hoe meer ze gebuikt werden als machtsmiddel om de mens bang te maken, te onderdrukken of te vervolgen. Zo was het in oorsprong nooit bedoeld.

Hier volgt zijn stukje over islam:

Geloof is niet hetzelfde als religie
De profeet (S.A.W.) bracht de woorden van Allah over en daaruit ontstond de Koran, het Heilige en Nobele Boek.
Als wij de magie die eigen is aan de godsdienst buiten beschouwing laten, dan vinden wij in zijn (de Profeet’s) boodschappen en in de praktijk van zijn leven het zoeken naar het welzijn van zijn gemeenschap, een gemeenschap die geen onderscheid maakt tussen rassen, talen of geloofsovertuigingen. En dat welzijn is gebaseerd op lichamelijke, geestelijke en spirituele gezondheid. Daarom vinden wij in de Koran zoveel adviezen om zorg te dragen voor het land, het water, de gewassen, het voedsel en dat onze handelingen altijd een nobele en rechtvaardige bedoeling moeten hebben tegenover onszelf en anderen.
Als wij dus in plaats van regels en voorschriften te prediken die meer dwingend dan bevrijdend zijn, de regels van haram en halal prediken voor lichamelijk, geestelijk en spiritueel welzijn, dan zouden wij in staat zijn een bevrijdende beweging te zijn, en niet een dwingende werkelijkheid die goede bedoelingen en goede daden aan banden legt, altijd in angst voor politieke macht, de “fluisteraar”, of degene die uit vooroordeel of hebzucht beschuldigt.


Om geestelijke en spirituele gezondheid mogelijk te maken, moeten we een goede lichamelijke gezondheid hebben. Lichamelijke gezondheid kan je zien als de pijlers van een huis, omdat het niet alleen de basis is voor het bouwen van een huis (materieel), maar ook voor het creëren van een thuis (affectief, emotioneel en spiritueel). De eerste voorwaarde voor lichamelijke gezondheid is vrij te zijn van aangeboren gebreken, iets wat niet van onszelf afhangt, noch van onze ouders. De tweede is een goede voeding en om dat mogelijk te maken zijn gezonde, natuurlijke producten, een evenwichtige en hygiënische culinaire cultuur noodzakelijk, met goede smaken en geuren. Zo voorkomen we al veel ziekten.
Maar dergelijk ´gezond´ (halal) voedsel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het vereist, net als elke andere culturele discipline, respect voor het milieu en de toepassing van methoden en technieken die de natuur respecteren: met andere woorden, het beoefenen van een goede agro-cultuur (1) en eco-nomica (2). Als wat wij eten en drinken niet rein of gezond is, zal ons lichaam ook niet rein of gezond zijn. Soms kan het zijn dat wij geen gezond voedsel maar (haram) ongezond voedsel eten, hetzij omdat het niet goed gekookt of geteeld is, hetzij omdat wij er te veel van eten, en in beide gevallen zal onze gezondheid verslechteren.
Hier hebben we te maken met verschillende economische en politieke belangen, want als we geen evenwicht bereiken tussen de menselijke belangen en behoeften en de natuur, dan wordt het heel moeilijk om een gezonde en evenwichtige samenleving te hebben.

1.- Van Latijn agri ‘veld’ en cultūra ’teelt’, ‘veredeling’. Landbouw is een geheel van technieken en kennis met betrekking tot het bewerken van het land. Deze activiteit houdt verband met werk op het land, grondbewerking, zaaien, planten, het telen van groenten of gewassen. Deze landbouwactiviteit is van groot strategisch belang als fundamentele basis voor de zelfvoorzienende ontwikkeling en rijkdom van menselijke gemeenschappen.
2.- Het woord economie komt in het Latijn van het Griekse οἰκονομία (oikonomia), dat is samengesteld uit οἶκος (oîkos), dat “huis” betekent, en νέμειν (némein), dat kan worden vertaald als “verdelen”, “besturen” of “beheren”. Zo zou economie gaan betekenen “administratie van het huis of huishouden”.

(geschreven door Ahmad (Paco) Gamboa Vera)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *