Wil ik een reisje boeken?

De laatste tijd valt me op dat ik eigenlijk een heel tevreden mens ben. Mijn energiepeil is ook niet meer zo hoog als het  was toen ik jonger was en dat maakt me minder onrustig. Ik ben tevreden met de dagen zoals ze voortkabbelen in de herfst van ons leven.
‘Moeten we niet weer een reisje boeken?’ vroeg Ahmad me vanmorgen aan het ontbijt. Op dat moment beseft ik dat ik dat eigenlijk niet meer zo belangrijk vind. Ik ben eigenlijk doorgaans tevreden waar ik ben. De reislust die ik voelde toen ik heel jong was, voel ik al lang niet meer. Ik kan hier rustig een tijdlang, over de rand van ons balkon hangend, staren naar de vogels die in dit jaargetijde nog ijveriger dan anders heen en weer vliegen, elkaar het hof makend of zoekend naar nestmateriaal of hapjes voor hun jongen. Ik weet inmiddels waar mijn groep witte duiven met één donkere in hun midden woont. Ze hebben een huis, maar vliegen elke ochtend als groep uit op avontuur.

In Nederland geniet ik ook van vogeltjes die in mijn tuin komen eten. Door het gekras van de vele meeuwen heen hoor ik ook daar best ook nog ander getjilp van kleinere vogeltjes. Die vogelgeluiden stellen mij enorm gerust. Zij blijven hun instinct volgen en ijverig hun levenstaak volbrengen te midden van een wereld die brandt door onverstandig gebruik van grondstoffen en voedingsmiddelen. Een wereld waarin mensen elkaar afmaken om een handvol dollars. De onschuld van de nog levende dierpopulatie en van mensenkinderen stelt me gerust. Er is ook moois op deze wereld en daarvoor hoef je niet ver te reizen.
Reisje boeken? Ik schrik op uit mijn gepeins. Voor mijn oog der verbeelding zie ik overvolle afgelegen resorts die grote hoeveelheden afval dumpen in de hemelsblauwe zee. Mensen die in lange rijen staan voor musea, in kuitboeken door overvolle straatjes struinen, waar in talloze winkeltjes op een rij dezelfde toeristische waren worden aangeboden, vaak ‘made in Korea’. Daartussen de misère van bedelaars, die in het stof zittend een beroep doen op het meegevoel van voorbijgangers. Wil ik een reisje boeken? Nee, eigenlijk niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *