Ben tot en met zondag 26 maart offline

We gaan weer een paar dagen naar Guadalcanal en daar heb ik geen internet. Ik zal wel schrijven in mijn laptop in word documenten. En natuurlijk maak ik daar foto’s en filmpjes. (Inshaallah). Tot maandag?

3 gedachten over “Ben tot en met zondag 26 maart offline

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here