´s Morgens in je winterjas wandelen en vanaf 11 uur in hemd en korte broek in de zon op je terras

Wie wil dat niet? Ik zeg er ´ja´ tegen.🌞

Sierra de Nieve gisteren. Er lag toen nog aardig wat sneeuw. Door de hogere dagtemperaturen met zon verdwijnt de sneeuw nu langzaam
Hondenmodereportage
Ik krijg hier geen genoeg van. Sorry, lezer. Ik verval in herhaling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here