Kerstversiering in Alhaurin de la Torre

Hier wordt een Sinterklaas gevierd. Men is hier al weken terug begonnen met de straten te versieren met kerstversiering. Veel lampjes boven de wegen.

Maar ook zijn vrijwel alle planten in de vele bloembakken en plantsoenen vervangen door kerststerren. Toen we hier pas waren vond ik het fleurige van de straten hier met al hun bloeiende planten in perken en in de vele plantenbakken prachtig. Maar sinds ik heb gezien dat al deze planten vervangen worden naar gelang het jaargetijde of een toevallige feestelijke gebeurtenis, heb ik bedenkingen. Het doet nogal kunstmatig en geforceerd aan. ´Wat doen ze met de planten die ze weghalen om ze te vervangen door andere?´ vraag ik Ahmad. ´Weggooien,´ is zijn antwoord.

Daar heb ik moeite mee. Los van de verspilling vind ik het sneu voor de planten die zo worden afgedankt. Ik zie planten als levende wezens die je niet zomaar moet laten sterven. Vroeger nam ik vaak planten mee naar huis die mensen bij het vuilnis hadden gezet, op sterven na dood. Ik wilde die planten dan redden en dat lukte me vaak. Eigenlijk ben ik zo een gek die alles ziet als levend. ´Alle spullen die wij zien en alle ogenschijnlijk dode dingen leven ook,´ oreer ik tegen Ahmad. ´Denk maar aan de bewegende moleculen in alles, die wij niet met ons blote oog kunnen waarnemen.´ Ahmad glimlacht en knikt. ´Of denk maar aan de mensenhanden die bezig geweest zijn om die spullen te vervaardigen of de grondstoffen die ervoor gebruikt zijn. Alles heeft waarde,´ blijf ik drammen.

Maar goed, ik kan kletsen wat ik wil, het gebeurt gewoon hier in dit dorp. Planten worden vervangen, omdat ze de kleur moeten hebben van een feestelijke gelegenheid of omdat ze horen bij een bepaald seizoen. En nu zie je dus overal kerststerren. Het leek me leuk om wat foto´s te maken van de kerstversiering hier en al die kerststerren overal, als een soort ´verslaggever´.

Dus gisteren maakten we een wandelingetje door de verregende straten van dit dorp, zodat ik wat foto´s kon maken. Ik zag naast de kerststerren ook ´geraamtes´ met lampjes. Overdag oogt dat niet. Eigenlijk moet je dat zien in donker, als de lampjes branden. We besloten nog een wandeling door het dorp te maken na zonsondergang.

Wat onwennig, omdat we niet gewend zijn de deur uit te gaan in donker, liepen we naar buiten. Ik maakte weer wat fotootjes, niet bijzonder geslaagd, maar maakte er toch een klein filmpje van…..Feliz Navidad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here