Blij met mijn schilderhoekje

Ik heb nu het allerbeste hoekje voor mijn schilderwerk in het huis tot nog toe (en ik heb al veel hoekjes uitgeprobeerd). Ik kan nu zittend schilderen, gezeten op mijn bureaustoel, die ik desgewenst naar achteren kan rollen, en het licht is fantastisch.

Geen glim en geen direct (zon)licht. Vooral in de namiddag schildert het lekker. Ik ben bezig met een klein plankje te beschilderen dat Ahmad had bewerkt met pyrografie. Het zag er zonder kleur wat saai uit en het bleef ergens in een kast slingeren. Ik ben al enigszins tevreden over de lucht, het water en het huisje. De rest moet nog aandacht krijgen.

Ik ben blij dat ik ondanks dat er nu weer een bed staat toch gewoon weer kan schilderen. Om te schilderen is een klein hoekje in een kamer voldoende. Het gaat er wel om dat je goed licht hebt en dat er geen direct licht op en langs je canvasje of paneeltje valt.

Helaas heb ik al mijn goede kwasten in Nederland laten liggen. Dat is niet erg voor dit kleine werkje, maar voor het schilderij van mijn terminale vriend heb ik betere kwasten nodig. Straks even op Amazon kijken en anders even langs de schilderwinkel. Ik schilder graag met zgn. ´kattentongen´ van stug haar in twee verschillende groottes. Je kan er zowel smalle als brede steken mee maken.

Het plan om les te nemen heb ik laten varen. Ik blijf gewoon klodderen op mijn manier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here