3 gedachten over “Bezichtiging finca Guadalcanal

  1. Eerst deze atico verkopen. Er is net een makelaar langs geweest. Pas als Ahmad het geld in handen heeft valt er echt te onderhandelen. We hebben wel meer fincas gezien die mooier waren. Eerst de atico hier zien te verkopen en dan kijken wat betaalbaar is. We overhaasten niks, omdat we weten dat wat hij hier heeft ook veel waarde heeft en niet voor een te laag bedrag overhaast verkocht moet worden. En daar zijn altijd fincas en huizen te koop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here