Boer bakker bolletje

Ahmad heeft altijd zin om op culinair gebied te experimenteren. Gisteren had hij ineens zin om broodjes te bakken. Wij willen hier weleens shoarma eten, maar shoarmabroodjes kennen ze hier niet. Dus hij ging ze maken.

We proefden ze gisteren bij de soep. Wel lekker van smaak, maar volgende keer worden ze nog beter 😋

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here