Sorry als ik jullie verveel

Maar er valt niet veel meer te vertellen dan dat we hier gewoon ons leven leiden met elke ochtend een wandeling.

Het parkje ´el Porton´ wordt goed bewaterd, zoals alle voor veel geld geplante bloemetjes en struiken in dit uit de kluiten gewassen dorp.
Maar voor de kippen valt er weinig te scharrelen

Het is hier kurkdroog bij een wittige lucht, waarin een vaal zonnetje schijnt en waaruit geen druppel regen wil vallen.

1 gedachte op “Sorry als ik jullie verveel

  1. Van verveling is geen sprake. Altijd fijn om iets van je te horen, maar als je mocht besluiten om even te pauseren… geen bezwaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here