Ochtendwandeling

Klein restaurantje (waar we wat willen gaan eten op mijn verjaardag)
Zelfde restaurantje uit andere hoek gezien
Voetpad naar het restaurantje ­čîł
restaurantje voor deze merel

Zoals te zien is op de foto┬┤s, is de lucht hier heiig. Het is niet echt bewolkt, maar de lucht zit vol met stof. Het wil hier maar niet echt regenen en zo krijgt de lucht geen kans om schoon te spoelen. De temperatuur is wel aangenaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here