Seco como una mohama

Bovenstaande titel is een Andalusische uitdrukking om aan te geven dat iets zeer droog is. De mohama is tonijn die zeer droog wordt gegeten.

Het is hier kurkdroog en de lucht is vol met stof. De natuur snakt naar wat druppels regen, die maar niet komt.

De muilezels eten opkomend gewas dat al gedroogd is als hooi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here