corona

Heb vanmiddag nog een thuistest gedaan. Het is toch corona. Dat verklaart een hoop. Heb nu zelfs koorts, wat ik zelden heb. Fijn om in ieder geval zeker te weten wat ik heb.

Ik ga blaffend (hoestend) op weg naar betere tijden. Wat een ellendige griep is die corona 😖.

Tot betere tijden.

2 gedachten over “corona

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here