2 gedachten over “Filmpie

  1. Leuk, leuk, helemaal leuk!
    Motorgeweld, de fantastische Peer, Zappa en… natuurlijk jij als onvermoeibare en verrassende rock chick. 😂

  2. Zeker een fantastische Peer. Ik heb zelden iemand ontmoet die zo positief en verbindend in het leven staat. En hoe hij met zijn ziek zijn omgaat is een voorbeeld voor mij en, denk ik, alle mensen die hem kennen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here