Huisvlijt

Hoewel het erg warm is de laatste dagen zijn Ahmad en ik toch heel rustig bezig met onze hobbies.

Ahmad houdt het slijpen van zijn glaswerk even voor gezien sinds hij het laatste werkstuk voor de buurman af heeft. Hij concentreert zich nu op de tuin en met name het bewaren en laten drogen van zaden van enkele tuinplanten die we leuk vinden en die insecten als hommels, vlinders en bijen aantrekken. Hij verzamelt de zaden om volgend jaar te zaaien in onze eigen tuin en om mee te nemen voor zijn dochter. Zijn schoonzoon is van plan bijen te gaan houden op zijn land om honing te oogsten.

AHmad is er heel secuur mee bezig en houdt de zaden met de benamingen apart om ze te laten drogen en in kleine potjes en zakjes te bewaren.
Ik vind het leuk om hem zo bezig te zien met zijn ‘schatten’.

En ik heb weer zin in een nieuw schilderij, nu de kabouter voor buiten af is en alleen nog moet drogen om vernist te worden.

Er komt nu een dakje boven, zodat de decoratie hopelijk niet zo snel gaat afbladderen

Ik zoek nu een foto van mijn jongste kleinkind om na te schilderen. Portretten zijn moeilijk. Ervaren schilders raden je aan om veel te oefenen met andere afbeeldingen of stillevens zoals een appel of een peer. Maar ik vind dat zo saai. Dus tegen beter weten is ga ik gewoon weer voor een volgend werk dat niet bedoeld is om weg te gooien of omgekeerd tegen de muur te zetten.

Ik oefen ook af en toe met OpenShot Video Editor. Voor geïnteresseerden: Deze tutorial op YouTube is heel instructief en helder in uitleg. Maar ik merk dat ik weinig materiaal heb om te oefenen. Ik film heel weinig de laatste tijd.

Verder vind ik het voor het eerst sinds lange tijd leuk om nieuwe recepten te zoeken op internet en deze klaar te maken. Vandaag heb ik nog boemboe van Thaise groene curry en die ga ik dit keer klaarmaken met andere groenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here