Brand in Costa del Sol onder controle

De brand heeft veel schade en leed aangericht. Het was een mooi gebied, waar veel mensen en dieren van konden genieten. Even afwachten of en hoe de natuur zich gaat herstellen. Het is ook al zo lang droog daar. Er is flink wat regen nodig om het watertekort op te lossen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here