Oefeningen voor pijn in knie

Gisteren heb ik niet meegedaan met NL in beweging, maar alleen gefietst. Ik merk dat dit mij goed heeft gedaan. Ik voel nog wel de zere knie en ook een lichte verdoving in mijn kleine teen, maar het slapende been is al veel minder slapende. Ik heb besloten de dokter nog niet te raadplegen.

Ik vond op internet nuttige oefeningen voor een pijnlijke knie. Die wil ik gaan doen en dan het resultaat afwachten, voordat ik de dokter erbij betrek.

De oefeningen zijn duidelijk en goed beschreven. Daarom deel ik ze hier. Misschien is er een toevallige voorbijganger in mijn weblog met pijn in de knie, die wat kan hebben aan deze oefeningen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here