Waterzuiveringssysteem voor irrigatie en bemesting.

Vertaling in het Nederlands:

Decanteer- en zuiveringssysteem voor riool- en afvalwater
Het systeem is gebaseerd op een anaërobe afbraak, als volgt:

(N.B. de tekening moet gezien worden als van bovenaf en zo zie je de buis met de diverse tanks van bovenaf)

Figuur 1.- Opvangen in buis van afvalwater uit de keuken, de douche, de wastafel en het bidet, waarbij het water zeep, vet, enz. meeneemt. In deze eerste tank blijft het minder zware vet aan de oppervlakte van het water, terwijl de rest van het vet dat niet drijft op de bodem van de tank blijft liggen. In beide gevallen zorgen micro-organismen (bacteriën, schimmels, enz.) voor de afbraak van het materiaal tot het ontbindt. De rest van het vet dat eventueel blijft drijven, wordt indien nodig gereinigd.
Om de micro-organismen in staat te stellen het proces te ontwikkelen, is het noodzakelijk dat de het deksel van deze eerste tank doorzichtig is, aangezien deze licht nodig heeft om het chlorofyl van de microplanten te activeren. Er is ook luchttoevoer nodig om ze van zuurstof te voorzien.

Figuur 2. Dit reservoir ontvangt het water dat uit de vetten is gezuiverd, en via een buis wordt het naar reservoir nummer 4 geleid, waar het proces van ontbinding van het organisch materiaal wordt voortgezet.

Figuur 3. In deze tank worden fecaliënwater en urine opgevangen zodat, net als in figuur 1, het organisch materiaal wordt afgebroken. De scheiding tussen afvalwater en fecaliënwater is het gevolg van het feit dat organische stoffen en vetstoffen zoals zeep, olie, enz. onverenigbaar zijn, aangezien zij voor het zuiveringsproces verschillende processen volgen. Vanuit tank nummer 3 wordt het naar tank nummer 4 geleid, zoals ook het geval is met rioolwater. Ook tank nummer 3 moet een transparante deksel hebben en ook deze moet lucht hebben.

Figuur 5. In deze tank wordt het water gezuiverd en gefilterd door middel van stenen en zand die als filter fungeren. Vulkanische stenen en steenkool zijn naast stenen en zand zeer nuttig voor de zuivering. Vanuit deze tank wordt het water, nadat het gezuiverd is, naar een bezinkbassin gebracht waar verschillende lagen stenen worden neergelegd waarop waterplanten groeien die het water door middel van hun voedingsproces zuiveren. Dit water zal worden gebruikt voor de irrigatie van tuinen, boomgaarden, enz.  

Het systeem is niet nieuw en wordt al veel gebruikt, maar het is fijn voor Ali en Zoraida om er een duidelijke bouwtekening van te zien.

N.B. Tank 1 en drie worden in de regel minimaal 5 meter van het huis geplaatst om eventueel vervelende geuren te vermijden. Over het algemeen ruikt dit systeem echter niet slecht, omdat de micro-organismen (eenmaal in het proces van verwerking) niet stinken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here