The rain in Spain stays mainly……..

Het lijkt erop dat de regen ons hier in het zuidelijke puntje van Spanje niet wil bereiken. Gisteren werden we toch verrast door een lichte regenbui en ons wordt nog meer regen beloofd in de week die voor ons ligt. We hopen erop.

Let it rain šŸŽµ

Voorlopig genieten we van de zon, zolang die schijnt, maar er wordt een storm met veel regenval verwacht, die tot in Andalusiƫ en Portugal over het Iberisch schiereiland zal gaan razen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here