Nog een schilderij

Mooi gemaakt, maar vooral de tekst erbij. Het is moeilijk letterlijk te vertalen in het Nederlands, maar ik zou het zo formuleren: ´Er is geen grotere rijkdom dan het onszelf en alle andere mensen in de wereld om ons heen ervaren als één ´wij´ en geen grotere armoe dan te denken in (wij tegenover) zij´. Letterlijk vertaald: ´er is geen grotere schat dan een WIJ en er is geen grotere armoe dan een ZIJ´.

2 gedachten over “Nog een schilderij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here