Gota fría

Ochtendgloren vanuit slaapkamerraam
Even later, zicht op zeekust van Malaga
en de heuvel die ons scheidt van de kust van Torremolinos/Benalmadena.

Mooie lucht die regen lijkt te beloven. Spanje zou eindelijk regen krijgen. Hier in Andalusië is het vandaag fría (koud) maar helaas zonder gotas (druppels). De natuur snakt naar regen, maar tot op heden zagen we maar enkele druppels uit de hemel vallen. Er komen nog wat ´koude´ dagen (14 graden) met veel wind. Zou de regen toch nog komen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here