Bouwen aan een ´betere buurt´

De grote plannen om onze groene buurt af te breken en het huizenaantal op de oppervlakte waarop we ons nu bevinden aanzienlijk uit te breiden door meer te gaan stapelen en bomen te kappen is goedgekeurd in de gemeenteraad. Ik had het al gelezen op internet, maar nu wordt het nieuws ook overal in onze buurten verspreid via kleurrijke en dure papieren brochures. Ik heb er het afgelopen jaar al een flinke lading van in mijn brievenbus gekregen. Aan geld en papier hebben deze grote plannenmakers geen gebrek. Het lijkt wel of ze ons er voortdurend aan willen herinneren dat ze met niet aflatende energie aan hun plannen werken. Of de buurt ermee akkoord gaat is daarbij van ondergeschikt belang.

Voor mij zal het minstens nog een achttal jaren duren voordat men mij zal verzoeken mijn mooie eengezinswoning te verruilen voor een waarschijnlijk veel minder aantrekkelijk stekkie ergens in een (bejaarden)flatje. Maar ik voel me alsnog gezegend vanwege de vele jaren dat ik dan heb mogen wonen in het huis van mijn dromen met een voor- en achtertuin in een groene en rustige omgeving.

Je zal nooit op straat staan, zegt mijn lieve Spanish lover (hij noemt zich liever Andalus). Ik kan altijd permanent intrekken in zijn dakhuisje hier. Eerlijk gezegd lijkt het me soms nog niet eens zo een gek idee om me voor de rest van mijn leven onder te dompelen in de Andalusische wereld. Ik zou mijn kinderen missen en ook mijn lieve buurvrouw. Maar met het vliegtuig ben je in drie uurtjes bij ze.

Komt tijd komt raad. Ik blijf hopen dat de afbraak- en bouwplannen in een vroeg stadium stagneren. Mijn wijk is het laatste aan de beurt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here