Mijn buurtje 😢

Prachtige kans voor kwetsbaar Zuidwest of megalomane plannenmakerij?

https://www.ad.nl/den-haag/prachtige-kans-voor-kwetsbaar-zuidwest-of-megalomane-plannenmakerij~a57e8333/

Megalomane plannenmakerij, die ten koste gaat van prachtig groen en nog goede eengezinswoningen. Ze willen de aantrekkelijke grond waarop wij wonen inpikken voor de mensen met een dikkere portemonnee. Waar moeten alle huidige bewoners heen?

Laat een meerderheid tegenstemmen! Ik vrees anders een groot fiasco voor de mensen, dieren en planten in mijn buurt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here