Wandelen in de zon

Omdat de meest dagen hier grijs zijn, profiteren wij ervan als er een keer een zonnetje schijnt. Lekker even wandelen in het natuurgebied ‘de Uithof’, bij ons achter. Ik maakte een paar matige foto’s van de ganzen met hun arrogante manier van lopen en een paar Haagse ooievaars. De jachthond vond ik ook wel leuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here