Het is nu wat frisser

Maar nog steeds kurkdroog. We doen onze wandelingetjes in de buurt in de ochtend en ik heb weer een idee om te gaan schilderen. Opnieuw de angst voor het wachtende canvas, dat wel al voorzien is van een onderlaag. Ik wil doorzetten, dus vandaag de eerste lijnen gaan zetten (contouren). Verder geen nieuws. Nog een maand en dan gaan we weer naar NL.

Scharrelende pauwen in de verte
De versiering van de día de Hispanidad is er nog steeds.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here