2 gedachten over “Zondagmorgen

  1. Niet zo scherp, maar de zon was ook nog niet op. Ik viel voor de kleuren en de verlangende blik van het katje dat een vogel zag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here