Morgen hopen we de baby te gaan zien

En dit is nu het schilderij dat ik voor ze heb. Ze zijn er enthousiast over en dan ben ik ook tevreden.

olieverf 40 x 50

We vonden ook een houten lijst voor het schilderij bij Leroy Merlin. Ik betaalde er maar 12,45 euro voor. Dat is ongeveer de helft van wat zo een lijst bij Hornbach in Nederland kost.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here