Leuk muziekje

Lekker even rondsnuffelen op YouTube. En dan kom ik dit tegen:

Swing it out girl 😆

En deze dan:

Maar wie is nu de echte gitarist? Het klinkt in ieder geval goed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here