Het is hier fantastisch 😀

De zon komt op boven de kust van Malaga
We krijgen soms bezoek
Alweer de geiten
We vieren vakantie 🤠
En de zon gaat onder

Wat kan ik meer zeggen. Na de lockdown tijdens ons vorige verblijf is dit genieten.

Maar morgen ga ik naar de tandarts voor controle. Het leven gaat hier ook door.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here