Ahmad maakte weer iets moois

Een deel van de mesquita van Cordoba in glas in lood, ingelijst en met een omlijsting vanbinnen van ledlampjes. Geheel naar een eigen idee en ontwerp. Leuk voor in onze bidruimte:

zonder verlichting
met verlichting

En nu gaat mijn artesano bezig met hout. Lijsten maken voor een paar van mijn schilderijen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here