Ahmad maakte weer een lampenkap

Hij blijft bezig, waar hij ook is. Op een oud voetje uit Indonesië van mooi uitgesneden houdwerk maakte hij deze lampenkap van tiffany glas in lood. Het houten plakkaatje eronder was nodig om de lamp stevigheid te geven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here