Hoe is het nu in Spanje

We kunnen nu niet terug naar Ahmads stekkie in Alhaurin de la Torre, want er mag niet gereisd worden zonder noodzaak. En eerlijk is eerlijk, er is geen noodzaak. Maar is dat jammer? Hm, niet zo jammer. In het noorden van Spanje is het bitter koud en zucht men onder een dik pak sneeuw. En in Andalusië is het ook bitter koud, vooral in de nachten en aan de Costa del Sol is nu weinig sol maar heel veel regen.

Onze buurman daar, de kattenman, stuurde ons deze videobeelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here