De konijnen hebben nog een mooi leven

Het begon niet zo vrolijk. Toen we de dochter van mijn lief opzochten, zag ik twee konijnen ineengedoken zitten in een hok. De konijnen waren bedoeld voor consumptie en niet als huisdieren. Het betrof een mannetje en een vrouwtje, oftewel een rammelaar en een moer. Het was de bedoeling dat de twee zich ook zouden voortplanten. En konijnen hebben niet voor niets de naam dat zij dat zo snel kunnen.

Ze leven al lang niet meer in een hok, maar eten nu samen met de kippen en ze lopen verder vrij rond op het hele terrein. En ja, ze hebben ook al kleintjes, maar die heeft de moer wijselijk verstopt. De kleine konijntjes komen alleen ‘s nachts naar buiten om even te spelen om daarna weer snel onder de grond te verdwijnen. De ingang van de de tunnel met het nest is verborgen. Er zijn dus geen foto- en filmbeelden van de kleintjes.

‘Weet je dat de rammelaars om concurrentie bij het paren te voorkomen de balletjes proberen af te bijten van hun eigen jongen?’ vraagt Ahmad. Nee, dat wist ik niet. Wat gruwelijk. ‘Ik heb daarom gezegd dat ze de mannetjes apart moet zetten, als deze zich boven de grond gaan vertonen,’ vervolgt Ahmad. En dat gaat ze ook doen. Maar voor alsnog hebben deze konijnen een mooi leven. En natuurlijk laten de kleine mannetjes niet zo gemakkelijk hun balletjes eraf bijten door hun pa.

Ik heb een filmpje gemaakt van de naar ons gestuurde beelden van de konijnen. Helaas waren het geen beelden van topkwaliteit. Toch wel leuk om ze te zien spelen.

2 gedachten over “De konijnen hebben nog een mooi leven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here