Zo fijn om naar te kijken en te lezen

Hoop dat we morgen meer krijgen. Van mij hoeven jullie niet veel te verwachten. Ik heb momenteel weinig te delen. Daarom nog een paar citaten van deze mysterieuze en wijze ‘Wu Hsin

Daar heb je tenmiste wat aan. Zijn lost writings zijn te koop. Voor de liefhebber. Overigens is Wu Hsin een fictieve naam die ‘no mind’ betekent.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here