Ismael heeft zijn camperbus opgehaald

Vandaag keerde hij terug uit Turkije en direct ging hij naar Antequera om de bus op te halen die hij heeft gekocht om als mobiele woning te dienen.

Je ziet wel dat hij er blij mee is
Nadat hij de bus had geparkeerd op het land van zijn zus Zoraida, wist het katje Layla niet hoe snel zij de stoel van de bestuurder moest bezetten. Territoriumdrift 😄

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here